NewsletterFacebook

Akademia Planet Doc: Jedeń dzień w PRL, Usłyszcie mój krzyk

Jeden dzień w PRL (dokument, Polska/Francja, 2005) - Z pomocą aktów urzędowych, skarg, donosów i relacji milicjantów oraz kronik filmowych w tle opisany jest jeden dzień polskiej rzeczywistości demokracji ludowej.

Usłyszcie mój krzyk (dokument, Polska, 1991) - Dokument przedstawia sylwetkę Ryszarda Siwca, który dokonał aktu samopodpalenia na znak protestu wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Czas trwania: 
104 min
Reżyseria: 
Maciej Drygas