NewsletterFacebook

unReal

Połącze­nie ewo­lu­cji naj­le­p­szy­ch za­wo­d­ników na świ­e­cie i do tej pory nie sto­so­wa­ny­ch te­ch­nik re­ali­za­cji spra­wia, że film „unRe­al” to wi­do­wi­sko które po­win­ni zo­ba­czyć nie tylko fani Do­wnhi­l­lu i Fre­e­ri­de’u ro­we­ro­w­ego, ale wszy­scy pragnący poczuć jak prze­kra­cza się gra­ni­ce gra­wi­ta­cji i stra­chu. "unRe­al" to pier­wszy w hi­sto­rii film ro­we­ro­wy nakręcony w te­ch­no­lo­gii 4K. To wi­do­wi­sko stwo­rzo­ne przez pa­sjo­natów dla wszy­st­ki­ch idących pod prąd i szu­kających uci­e­cz­ki od co­dzi­e­n­ności.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistler.

Występują: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Brook MacDonald, Cam McCaul, Finn Iles, Graham Agassiz, Ian Morrison, James Doerfling, Matty Miles, Stevie Smith, Thomas Vanderham, Tom van Steenbergen

Lokalizacje: Cambria (Kalifornia), Dubois (Wyoming) oraz Kolumbia Brytyjska: Lillooet River, Pemberton Icecap, Squamish, Sunshine Coast, Whistl

Gatunek: 
rowerowy
Kraj produkcji: 
USA
Rok produkcji: 
2015
Czas trwania: 
56 min
Reżyseria: 
Anthill Films
Scenariusz: 
Anthill Films