NewsletterFacebook

Filmowe lekcje w kinie Luna

Kino wychowuje zdrowe pokolenie

postawowe / ponadpodstawowe

Problem otyłości i nadwagi wśród polskich dzieci (według badań Instytutu Żywności i Żywienia co piąty uczeń ma nadmierną masę ciała*) oraz dorosłych przewija się w mediach, ale brak spójnej polityki dotyczącej profilaktyki otyłości i chorób żywieniowo zależnych oraz promocji zdrowego żywienia. Potrzebne jest wprowadzenie powszechnej edukacji kulinarnej do szkół. W programie szkół powinien znaleźć się przedmiot „Zdrowie”, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zdobycie informacji na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz nauczyć dbania o zdrowie.
*Na podstawie komentarza do raportu IŻIŻ prof. Mirosława Jarosza

Ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę miało duży wpływ na powstanie Programu edukacyjnego na rok 2016/2017 oferowanego przez kino LUNA. Niezwykle pozytywny odbiór, z jakim Program spotkał się ze strony uczniów i nauczycieli oraz wysoki wynik frekwencyjny sprawił, że Program będzie miał swoją kontynuację w roku szkolnym 2019/20

Program KINO wychowuje ZDROWE pokolenie ma na celu zmianę nawyków żywieniowych i stylu życia uczniów, zadbanie o ich zdrowie i kondycję, wyposażenie ich w praktyczną wiedzę, umiejętności i odpowiednią motywację. Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej i przeznaczony jest do realizacji w klasach II i III SP, IV-VIII SP oraz liceum.

Program KINO wychowuje ZDROWE pokolenie został opracowany w oparciu o filmy dokumentalne. Obejmuje on dziewięć pozycji filmowych (Lista tytułów w Załączniku), w ramach których realizowane są uniwersalne treści ekonomiczno-społeczne i kształtowane są umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że kino dokumentalne może kształtować opinie i wpływać na światopogląd. Do każdego tytułu opracowane zostały gotowe scenariusze z obudową merytoryczną i metodyczną. Scenariusze są modyfikowane, uzupełniane, aby jak najbardziej były spójne z realizowanymi treściami i dostosowane do podstawy programowej klas II-III SP, IV-VIII SP oraz liceum.

Bloki filmowe nie stanowią cyklu, filmy można dowolnie łączyć bądź wybrać jedynie pojedyncze projekcje. Prelekcje poprowadzą wybrani specjaliści, np. dietetycy, coachowie zdrowia i żywienia, ekonomiści, socjologowie, itp. Po każdym spotkaniu nauczyciele otrzymają przygotowane przez ekspertów scenariusze lekcji o zdrowym stylu życia, stanowiące doskonałe wsparcie w rozwijaniu edukacji prozdrowotnej uczniów.

Do pobrania:

  • Kino wychowuje zdrowe pokolenie - katalog z filmami
  • Bilety w cenie 12 pln/osoba, nauczyciele nie płacą za bilet.

    ZAPISY:
    edukacja@kinoluna.pl
    kom.: 606 544 851