NewsletterFacebook

Filmowe lekcje w kinie Luna

Planeta B nie istnieje

postawowe / ponadpodstawowe

Nowy cykl ekologiczny, na który składają się wybitne filmy dokumentalne. Filmy dają pole do dyskusji o kondycji naszej planety - klimacie, bioróżnorodności, ochronie gatunków, istocie lasów, zdrowej żywności, zrównoważonym rolnictwie, o tym jak powinno wyglądać nowoczesne miasto i transport i dokąd prowadzi nas nadmierna konsumpcja. To wszystko warto wiedzieć!

Do wielu filmów posiadamy materiały edukacyjne dla nauczycieli - scenariusze lekcji. Posiadamy także krótkie krótkie filmy wideo z udziałem specjalistów, które wprowadzają w dany temat filmowy i nakreślają kontekst. Przy większych grupach (od 80 osób, w miarę dostępności, zapraszamy specjalistów wybranych dziedzin, na prelekcję czy pogadankę po filmie)

LISTA FILMÓW I OPISY:
https://www.akademiadokumentalna.pl/planeta-b-nie-istnieje

Do pobrania:

Bilety w cenie 12 pln/osoba, nauczyciele nie płacą za bilet.

ZAPISY:
edukacja@kinoluna.pl
kom.: 606 544 851