NewsletterFacebook

Erasmus - obywatele Europy - MDAG film festival

Citizen Europe

Filmowa podróż po Europie i jej kulturze widziana oczami uczestników programu Erasmus – powstałego w 1987 roku projektu wymiany studentów między uczelniami z krajów Unii Europejskiej. Projekt otrzymał nazwę na cześć holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia, propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu, bo jego celem jest  edukacja młodych ludzi i zdobywanie przez nich nowych, międzynarodowych doświadczeń. Film pokazuje, czym tak naprawdę jest ten program.

Obserwujemy studentów, którzy opuszczają strefę komfortu, jaką gwarantuje im własny kraj i kultura, aby nauczyć się żyć w nowym, początkowo obcym środowisku. Wyjeżdżają z Francji, Niemiec, Polski, Bułgarii na Litwę, do Finlandii, Grecji, czy Irlandii i zderzają się z nową kulturą i mentalnością. Ich podróże dowodzą, że młodzi są otwarci, a projekt zjednoczonej Europy jest wciąż żywy.    

Po pokazie 16 maja g.18.30 dyskusja: Czy pół roku Erasmusa powinno być obowiązkowe dla Europejczyków? 
Partnerzy: Erasmus Student Network Poland i Arte po polsku
Rozmowa z przedstawicielem organizacji Erasmus Student Network Polska (oddział polski największej organizacji studenckiej w Europie). Głównym celem ESN jest wspieranie i promowanie mobilności w ramach międzynarodowych programów wymiany, takich jak Erasmus+. Stowarzyszenie ESN Polska składa się z 35 lokalnych sekcji znajdujących się w wielu polskich miastach. Studenci-wolontariusze organizują zajęcia ułatwiające studentom zagranicznym aklimatyzację w nowym kraju.

Thursday 16th May | 6:30 p.m. 
Discussion after the screnning: Should six months of Erasmus be compulsory for all Europeans?
Partners: Erasmus Student Network Poland and ARTÉ TV
Meeting with a representative of the Erasmus Student Network Polska organization (the Polish branch of the largest student organization in Europe)
 

Gatunek: 
dokument
Kraj produkcji: 
Grecja / Irlandia / Finlandia
Czas trwania: 
70 min
Reżyseria: 
Angeliki Aristomenopoulou