NewsletterFacebook

MDAG: Dziewczyńskie historie

Girls’ Stories

Dziewczyńskie historie, nastoletnie dni. Niby nic się nie dzieje, a tak dużo się zmienia. Jagoda i Zuzia to koleżanki z osiedla. Spotykają się na skwerku. Czasem idą na lody albo plac zabaw. I zawsze mają dużo do obgadania. Bycie dziewczynką to szczególne doświadczenie, a one właśnie wkraczają w okres dojrzewania. Biologia, hormony, pryszcze, pierwszy bunt, pierwsza miłość. Pierwsza miesiączka – kiedy przyjdzie? Co będzie po niej inne? Dorośli nie zawsze potrafią dać wsparcie albo odpowiedź. A one coraz więcej widzą. Szkolne absurdy, niechciane zasady, dylematy do rozstrzygnięcia. Jagoda i Zuzia są świetnymi komentatorkami: przekorne, ironiczne, niezależne, wystraszone. Z wielkim apetytem na życie! Wprowadzają nas w dziewczyński świat. A każdy chłopak, który obejrzy film, będzie mógł wreszcie go poznać.

 

Girls' stories, teenage days. Seemingly nothing happens, but there are so many changes. Jagoda and Zuzia are friends from the neighbourhood. They meet at the local square. Sometimes they go for ice cream or to the playground. And they always have a lot to talk about. Being a girl is a special experience, and they are just entering puberty. Biology, hormones, pimples, first rebellion, first love. The first period - when will it come? Will there be anything else? Adults can't always give support or answers. And the girls see more and more. School absurdities, unwanted rules, dilemmas to be solved. Jagoda and Zuzia are great commentators: perverse, ironic, independent, scared. With a great appetite for life! They introduce us to the “girlish”’ world that every woman remembers and any boy who watches the film will finally be able to discover.

Gatunek: 
dokument
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2023
Czas trwania: 
60 min
Reżyseria: 
Aga Borzym