NewsletterFacebook

MDAG: Ile za sztukę?

How Much for Art?

Sztuka, aukcje, ogromne wyceny poszczególnych dzieł, enigmatyczny rynek. Niedostępność świata sztuki i jej niezrozumiałe dla wielu mechanizmy biznesowe od zawsze działają na wyobraźnię. Jednak niesamowity wzrost zainteresowania kupnem dzieł w sztuki w Polsce w ostatnich kilku latach spowodował, że kurtyna mistycyzmu musi powoli opadać. Film jest spojrzeniem na polski rynek sztuki, który wraz z transformacją ustrojową przemienił się z marginalnego i przaśnego kuriozum w nowoczesną, profesjonalną maszynę, otwierającą niektórym artystom najmłodszego pokolenia wrota sukcesu niedostępne dla ich poprzedników. 

 

Art, auctions, huge valuations of individual works, a market full of enigmas. The inaccessibility of the art world and its business mechanisms, incomprehensible to many, have always worked on the imagination. However, the incredible growth of interest in buying art in Poland over the past few means that the curtain of mysticism must be slowly falling. “How Much for Art?” is a look at the Polish art market, which with the political transformation has changed from a marginal and obscure curio to a modern, professional machine, opening for some artists of the youngest generation the gates of success inaccessible to their predecessors. 

Gatunek: 
dokument
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2023
Czas trwania: 
80 min
Reżyseria: 
Andrzej Miękus