NewsletterFacebook

MDAG: PARADA - Don't Rain On Our Parade + Chciałbym ci powiedzieć

PARADA - Don't Rain On Our Parade

 

Co roku, w czerwcu, Warszawa zostaje przejęta przez tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy osób. Magiczny tłum wychodzi na ulice, chodniki, skwery i parki. W stolicy najbardziej homofobicznego kraju Unii Europejskiej od ponad 20 lat odbywa się Parada Równości – wydarzenie od społeczności, dla społeczności, dające widoczność i „oddech” na kolejny rok całej społeczności osób wykluczonych i dyskryminowanych. Co motywuje osoby aktywistyczne do działania? Co sprawia, że na ten jeden dzień Warszawa zyskuje status enklawy wolności i równości? I czy aby na pewno jest to enklawa dla wszystkich?

 

Every June, Warsaw is taken over by thousands, if not tens of thousands of people. The magical crowd takes the streets, sidewalks, squares and parks. In the capital of the most homophobic country of the European Union, the Equality Parade has been held for over 20 years – an event from the community, for the community, giving visibility and "breath" for the next year to the entire community of excluded and discriminated people. What motivates activists to act? What makes Warsaw gain the status of an enclave of freedom and equality for this one day? And is it really an enclave for everyone?

 

Chciałbym ci powiedzieć

 

Uczucie wstydu odciska bolesne piętno na życiu większości osób LGBTQ+ w Polsce. Bohaterowie filmu, Kamil i Mateusz, rozmawiają o dorastaniu w małych miejscowościach i metodach radzenia sobie przez lata ze swoją innością. Ta rozmowa staje się nieoczekiwanie wstępem do szalonej wyprawy w zupełnie nowy dla nich świat. Postanawiają niemal dosłownie pozbyć się swoich ciał i przekonać, czy dzięki nowemu sposobowi ekspresji przezwyciężą kompleksy zakorzenione w nich przez ludzi wokół, także tych najbliższych. „Chciałbym ci powiedzieć” to intymne, poruszające i momentami zabawne spojrzenie na  rodzącą się między bohaterami relację, w której odnajdują wzajemne wsparcie. Stwarzają również dla samych siebie bezpieczną przestrzeń do dzielenia się tym, czym na co dzień nie mogą i nie chcą dzielić się z oceniającym ich światem. Wspólnie ruszają w poszukiwaniu tożsamości. Czy jednak radykalne przeistoczenie pod okiem zawodowego performera pozwoli im uciec od problemów, z którymi tak długo musieli się zmagać?

 

Being ashamed of your identity in Poland has its consequences on many LGBTQ+ people in the country. Kamil and Mateusz have an honest conversation about their identity which unexpectedly becomes a reason to explore a completely different world. “A Few Things I'd Like to Tell You” is an intimate image of two men relationship where they both support each other. Will this change backed by a professional performer help them escape their problems?