NewsletterFacebook

SPUTNIK: Agafia

АГАФЬЯ

W górach pasma Abakańskiego, w głuchej syberyjskiej tajdze, mieszka wyjątkowa pustelniczka Agafia Karpowna – ostatnia z rodziny staroobrzędowców Łykowów. Wiele osób słyszało o ich historii. W 1936 r. rodzina Łykowów osiedliła się w głębokiej tajdze, z dala od ludzi. Dopiero w 1978 r. rodzinę tę – składającą się wówczas z ojca i czwórki dzieci – „odkryli” geolodzy. Początkowo przerażeni, później nawiązali kontakt i zaczęli opowiadać gościom o swoim stylu życia. Okazało się, że sami tkają sobie ubrania i splatają obuwie z kory brzozy, przy tym wszyscy potrafią czytać i pisać, choć w języku starosłowiańskim. Okazało się, że Łykowowie prowadzą głęboko religijny tryb życia, co stało się kiedyś przyczyną ich odejścia do tajgi.
Ważnym elementem filmu jest zderzenie dwóch cywilizacji, dwóch „przestrzeni”: Agafii i jej stołecznych gości – pomocników. W większości to sama Agafia Karpowna opowiada o swoim życiu. Daje to możliwość refleksji, co w życiu każdej osoby jest wieczne, a co tymczasowe. O Agafii opowiadają również uczestnicy wieloletnich wypraw do niej.
Życie Agafii, podobnie jak całej rodziny Łykowów, to historia o zwycięstwie siły ducha nad okolicznościami; o tym, że osoba zawsze ma możliwość zachowania integralności swojej tożsamości. Jednak czasami trzeba dokonać bardzo trudnego wyboru…

 

В горах Абаканского хребта, в глухой сибирской тайге живет уникальная отшельница Агафья Карповна – последняя из семьи старообрядцев Лыковых. Об их истории слышали многие. Еще в 1936 г. семья Лыковых поселилась в глубокой тайге, вдали от людей. «Открыли» семью Лыковых геологи в 1978 г. На тот момент семейство состояло из отца и четырех детей. При встрече с людьми они сначала были сильно напуганы, но потом все же пошли на контакт и стали рассказывать гостям о своем образе жизни. Выяснилось, что они сами ткут себе одежду и плетут обувь из бересты, при этом все умеют читать и писать, правда, на старославянском языке. Оказалось, что Лыковы ведут глубоко религиозный образ жизни, что и стало в свое время причиной их ухода в тайгу.
Важной составляющей фильма является столкновение двух цивилизаций, двух «космосов»: Агафьи и ее столичных гостей – помощников. По большей части Агафья Карповна рассказывает о своей жизни сама. Это дает возможность задуматься о том, что в жизни каждого человека вечно, а что временно. Также об Агафье рассказывают участники многолетних экспедиций к ней.
Жизнь Агафьи, как и всей семьи Лыковых, это история о победе силы духа над обстоятельствами, о том, что у человека всегда остается возможность сохранить цельность своей личности. Правда, для этого надо иногда делать очень нелегкий выбор…

Gatunek: 
dokument
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
70 min
Reżyseria: 
Paweł Sielin
Scenariusz: 
Paweł Sielin, Dmitrij Razworotniew