NewsletterFacebook

SPUTNIK: Akademik

ОБЩАГА

Reżyserski debiut cenionego operatora Romana Wasjanowa („Bikiniarze”, „Akt natury”) to jeden z tych filmów, po oglądnięciu którego chce się wyć z bólu i bezsilności. Wyć do utraty sił! Jak w dramacie antycznym, nie bez powodu zachowane zostają w nim jedności miejsca, czasu i akcji. Tragedia rozgrywa się w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin, a wydaje się tym straszniejsza, że punkt wyjścia jest nadzwyczaj beztroski. Pięcioro przyjaźniących się ze sobą studentów mieszka w tym samym akademiku; poza nauką czas spędzają głównie na zabawie i flirtowaniu. Najdalej, jak to możliwe, odsuwają od siebie wejście w dorosłość. Przypadek sprawia, że jeden z nich staje się świadkiem śmierci innej studentki, w efekcie czego wszyscy zostają wciągnięci w aferę o podłożu kryminalnym. Ich wzajemne relacje zostają poddane najcięższej próbie; każdy też staje przed dylematem moralnym. Od tego jak postąpią – w zgodzie bądź wbrew sumieniu – będzie zależeć cała ich przyszłość. Fabuła umieszczona została w czasach Związku Radzieckiego, lecz równie dobrze mogłaby to być, jak w filmach Jurija Bykowa („Dureń”, „Stróż”), współczesna Rosja. A w zasadzie każde miejsce na mapie, w którym od uczciwości i przejrzystości ważniejsze są układy i znajomości. Najbardziej jednak przeraża wizja tego, do czego zdolny jest człowiek, by chronić siebie przed odpowiedzialnością za własne uczynki.

 

Режиссерский дебют талантливого оператора Романа Васьянова («Стиляги», «Явление природы») – это один из тех фильмов, после просмотра которого хочется выть от боли и бессилия. Выть до потери сил! Подобно античной драме, не случайно в нем сохранены единство места, времени и действия. Трагедия разворачивается в течение всего лишь несколько десятков часов, чем еще больше пугает, и тем страшнее кажется то, что отправная точка чрезвычайно беззаботна. Пятеро студентов, которых связывает дружба, живут в одном общежитии; кроме учебы они проводят время главным образом играя и флиртуя. Как можно дальше они отодвигают от себя двери во взрослую жизнь. Случайным образом один из них становится свидетелем смерти одной студентки, в результате чего все оказываются втянуты в аферу с криминальным подлогом. Их взаимоотношения подвергаются тяжелой проверке; каждый становится перед моральной дилеммой. От того, как они поступят, по совести или против нее, будет зависеть все их будущее. Сюжет фильма перенесен в советское время, но действие так же могло бы разворачиваться (как в фильмах Юрия Быкова («Дурак», «Сторож»)) в современной России, да и вообще в любом месте на карте, где важнее не честность и прозрачность, а договоренности и знакомства. Однако больше всего пугает то, на что способен человек, чтобы оградить себя от ответственности за собственные поступки.

Gatunek: 
dramat
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
123 min
Reżyseria: 
Roman Wasjanow
Scenariusz: 
Roman Wasjanow, Jekatierina Bogomołowa, Pawieł Siełukow, Darja Siełukowa, Alieksiej Iwanow
Obsada: 
Giennadij Wyrypajew, Irina Starszenbaum, Marina Wasiljewa