NewsletterFacebook

SPUTNIK: Areszt domowy

ДЕЛО

Chociaż reżyser „Aresztu domowego” Aleksiej German młodszy („Papierowy żołnierz”, „Dowłatow”) przekonuje, że w jego najnowszym dziele nie ma odniesień do rzeczywistości, wielu mimo wszystko odczytuje je przez pryzmat tego, co przed paru laty spotkało jego kolegę po fachu Kiriłła Sieriebriennikowa. I trudno dziwić się temu, skoro bohaterem filmu jest podejrzany o przywłaszczenie mienia intelektualista. W tym konkretnym przypadku jest nim wykładowca literatury rosyjskiej na jednym z prowincjonalnych uniwersytetów (Merab Ninidze). Oskarżony przez wszechmocnego mera miasta zostaje z dnia na dzień wykluczony ze społeczeństwa i sądownie skazany – do czasu ostatecznej rozprawy i wydania wyroku – na areszt domowy. Dawid nie ulega jednak presji otoczenia, ma zamiar walczyć o sprawiedliwość i swoje dobre imię, w konsekwencji – chce władzom udowodnić złodziejstwo. Te podejmują różne próby jego „zmiękczenia”, z czasem posuwając się do metod coraz brutalniejszych. German młodszy nakręcił metaforyczny film o systemie autorytarnym, w którym – podobnie jak w „Lewiatanie” Andrieja Zwiagincewa – jednostka z góry wydaje się być skazana na pożarcie przez mitycznego potwora. Ale to również gorzki obraz portretujący relacje międzyludzkie i stawiający zasadnicze pytania natury moralnej. Choćby to, jak my sami zachowalibyśmy się, gdyby bliska nam osoba znalazła się na miejscu Dawida?

 

И хотя режиссер фильма «Дело» Алексей Герман-младший («Бумажный солдат», «Довлатов») убеждает, что в его новой работе нет отсылок к реальности, многие тем не менее воспринимают ее через призму того, что несколько лет назад произошло с его коллегой Кириллом Серебренниковым. И неудивительно, ведь герой фильма подозревается в присвоении интеллектуального имущества. В данном случае им является преподаватель русской литературы в одном из провинциальных университетов (Мераб Нинидзе). Обвиняемый всемогущим мэром города, он в одночасье исключается из общества и попадает под домашний арест до окончательного слушания и вынесения приговора. Однако Давид не поддается общественному давлению, он намерен бороться за справедливость и свое доброе имя, и как следствие хочет доказать властям воровство. Власти же предпринимают попытки «закрыть» его, используя все более жесткие меры воздействия. Фильм, снятый режиссером Германом-младшим, – это метафорическая картина об авторитарном режиме, в котором, как и в «Левиафане» Андрея Звягинцева, человек изначально, кажется, обречен быть съеденным мифическим монстром. Но также это горькая картина, изображающая человеческие отношения, в которой затрагиваются основные вопросы морального характера. Как бы мы сами себя повели, если бы близкий нам человек оказался на месте Давида?

Gatunek: 
dramat / psychologiczny
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
106 min
Reżyseria: 
Aleksiej German młodszy
Scenariusz: 
Aleksiej German młodszy, Maria Ogniewa
Obsada: 
: Olimpia Iwlewa, Anna Michałkowa, Roza Chajrullina