NewsletterFacebook

SPUTNIK: Chłop

ХОЛОП

Główny bohater rosyjskiej komedii Klima Szypienko „Chłop” to młody burżuj Grisza (Miłosz Bikowicz), który bawi się życiem i na wiele sobie pozwala, przez co teraz grozi mu więzienie. Zrozpaczony ojciec – oligarcha Paweł (Aleksander Samojlenko) postanawia przywołać do porządku syna i podej_muje ekstremalne środki. Grisza ma wypadek sa_mochodowy i gdy przytomnieje, wydaje mu się, że przeniósł się w czasie. W rzeczywistości jednak prze_prowadzany jest na nim wyrafinowany eksperyment psychologiczny. Ojciec z pomocą psychologa wymy_śla unikalny projekt: na terenie opuszczonej wioski odtworzona zostaje atmosfera XIX-wiecznej Rosji, a zepsuty burżuj staje się zwykłym chłopem, Griszką, mieszkającym w stodole na dworku barskim. Ota_czają go aktorzy, których zadaniem jest zmiana jego życia i osobowości. Każdy ruch bohatera jest ściśle obserwowany przez zespół psychologów za pomo_cą wielu kamer. Grisza musi ponownie nauczyć się komunikować z ludźmi, uświadomić sobie wartość prostych rzeczy, pracować, a także znaleźć prawdziwą miłość

 

Главный герой российского комедийного фильма Клима Шипенко «Холоп» – молодой мажор Гриша (Милош Бикович), который заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Отчаявшийся отец-олигарх Павел (Александр Самойленко) решает исправить своего сына и идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на территории заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и будто бы переносится в прошлое. Но на самом деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на барской усадьбе. Его окружают актеры, задача которых изменить его жизнь и личность. За каждым движением героя пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, осознать ценность простых вещей, работать, а также обрести истинную любовь.

Gatunek: 
komedia
Rok produkcji: 
2019
Czas trwania: 
109 min
Reżyseria: 
Klim Szypienko
Scenariusz: 
Klim Szypienko
Obsada: 
Miłosz Bikowicz, Aleksandra Borticz, Aleksandr Samojlenko