NewsletterFacebook

SPUTNIK: Drodzy towarzysze!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Związek Radziecki, Nowoczerkask, 1962. Ludmiła jest pracownikiem lokalnego komitetu partii, zdeklarowaną komunistką, uczestniczką II wojny światowej, gdzie za Stalina walczyła na froncie. Jest przekonana, że buduje komunizm i ostro reaguje na antyradzieckie poglądy. Podczas strajku pracowników w elektrowni w Nowoczerkasku, Ludmiła jest świadkiem strzelania do demonstrantów na zlecenie Komisji Rządowej, która stara się ukryć fakt masowego strajku w ZSRR. Gdy podczas strzelaniny na placu wybucha panika i znika jej córka, Ludmiła drastycznie zmienia swój światopogląd. Pomimo całkowitej blokady miasta i masowych aresztowań, wszędzie szuka córki. Nie wiemy, jak zakończą się jej poszukiwania, ale rozumiemy, że jej życie zmieniło się na zawsze.

 

СССР, Новочеркасск, 1962 год. Людмила — партийный работник местного горкома, убежденная коммунистка, участница Второй мировой войны, воевавшая на фронте за Сталина. Она искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и резко отрицательно относится к антисоветчикам. Во время забастовки рабочих на «Новочеркасском электровозостроительном заводе» Людмила становится свидетелем расстрела рабочей демонстрации по приказу Правительственной комиссии, пытающейся скрыть факт массовой забастовки в СССР. Во время расстрела и паники на площади пропадает ее дочь, что производит коренной перелом в мировоззрении Людмилы. Несмотря на полную блокаду города и массовые аресты, она повсюду ищет дочь. Мы не знаем, чем закончатся ее поиски, но понимаем, что ее жизнь навсегда изменилась.

Gatunek: 
dramat / historyczny
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
116 min
Reżyseria: 
Andriej Konczałowski
Scenariusz: 
Jelena Kisielewa, Andriej Konczałowski
Obsada: 
Julia Wysoсkaja, Siergiej Erlisz, Julia Burowa