NewsletterFacebook

SPUTNIK: Głębiej!

ГЛУБЖЕ!

Dwuznaczny tytuł komediodramatu Michaiła Segała (stałego bywalca „Sputnika” – vide „Film o Aleksiejewie”, „Słonie mogą w piłkę grać”) nie ma tak naprawdę w sobie nic dwuznacznego. Skojarzenia erotyczne są tu jak najbardziej na miejscu, jak zresztą niemal w całej dotychczasowej filmografii tego twórcy. Główny bohater, Roman Pietrowicz (gra go Aleksandr Pal), to ambitny reżyser teatralny, który pracując z aktorami, stara się osiągnąć maksymalną głębię psychologiczną granych przez nich postaci. Prowadzi to jednak do tego, że próby ciągną się w nieskończoność i nie sposób wyznaczyć daty premiery. W efekcie traci on etat, a jego miejsce zajmuje inscenizator tyleż sprawny, co tworzący pod publiczkę, a więc gwarantujący sukces. Znalazłszy się w finansowym dołku, Roman – mimo braku doświadczenia w pracy z kamerą – przyjmuje propozycję reżyserowania filmów. Tyle że są to filmy dla dorosłych. Na planie zdjęciowym postępuje dokładnie tak samo, jak robił to w teatrze, czym wprowadza palących się do odegrania pikantnych scen aktorów w zdumienie. Ku zaskoczeniu wszystkich jego „głębokie porno” staje się światowym hitem Internetu, co przyciąga uwagę nie tylko inwestorów spod ciemnej gwiazdy, ale również służb państwowych. „Głębiej!” to niewymuszenie dowcipna satyra na współczesny teatr, którego twórcy w poszukiwaniu nowych form przekazu nierzadko popadają w artystyczne skrajności. Ale to także pastiszowy portret Rosji, która szuka nowego sposobu na dominację w świecie.

 

В двусмысленном названии фильма Михаила Сегала (постоянного участника «Спутника» с фильмами «Кино про Алексеева», «Слоны могут играть в футбол») на самом деле нет ничего неоднозначного. Эротические ассоциации здесь как нельзя кстати, как, впрочем, и во всей фильмографии режиссера. Главный герой, Роман Петрович (Александр Паль) – амбициозный театральный режиссер, который работая с актерами, старается достичь максимальной глубины исполняемых ими образов. Однако это приводит к тому, что репетиции тянутся бесконечно и становится невозможным назначить дату премьеры. В результате он теряет работу, а его место занимает постановщик, который хорош лишь тем, что угождает публике, чем и добивается успеха. Оказавшись в финансовой яме, Роман, несмотря на отсутствие опыта работы с камерой, принимает предложение снимать фильмы. Фильмы для взрослых.
На съемочной площадке он ведет себя так же, как и в театре, чем приводит в изумление актеров, которые с нетерпением ждут пикантных сцен. Ко всеобщему удивлению его «глубокое порно» становился хитом мирового интернета, что привлекает внимание не только подозрительных инвесторов, но также государственные службы. Фильм «Глубже!» – это остроумная сатира на современный театр, создатели которого в поисках новых форм нередко впадают в художественные крайности. Но также это стилизованный портрет России, которая ищет новый способ господства в мире.

Gatunek: 
dramat / komedia
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
109 min
Reżyseria: 
Michaił Segał
Scenariusz: 
Michaił Segał
Obsada: 
Aleksandr Pal, Liubow Aksionowa, Oleg Gaas