NewsletterFacebook

SPUTNIK: Gorączka

ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

Scenariusz filmu Kiriłła Sieriebrienniakowa jest oparty na powieści Aleksieja Salnikowa, która została opublikowanej w 2016 roku i zwyciężyła wielu festiwali książkowych i nagród literackich Rosji. Fabuła filmu opowiada o kilku dniach życia ślusarza Pietrowa i jego rodziny w poradzieckim Jekaterynburgu w przeddzień Nowego Roku. Wszyscy bohaterowie zaczynają chorować na grypę i przechodzą naprawdę fantastyczne rzeczy: zrozumienie, gdzie jest rzeczywistość, a gdzie masowa halucynacja, staje się trudniejsze każdego dnia. Zdaniem krytyków filmowych obraz niezwykle dokładnie opisuje moment, w którym dziś znalazła się ludzkość; zdumiewająca trafność pokazanej totalnej epidemii, w której wszyscy kaszlą, tracą przytomność, tłoczą się w tych samych przestrzeniach, wypadają z rzeczywistości w halucynacje, a z nich w kolejne, już szalone sny w rzeczywistości.
Światowa premiera filmu odbyła się w Konkursie Festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał Nagrodę Vulcain Prize.

 

Лента Кирилла Серебренникова снята по мотивам романа Алексея Сальникова, который был опубликован в 2016 году и стал победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России.
Сюжет фильме повествует о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. Все герои начинают болеть гриппом и переживают по-настоящему фантастические вещи: понять, где реальность, а где массовая галлюцинация, становится сложнее с каждым днем. По мнению кинокритиков, картина невероятно точно описывает момент, в котором сегодня оказалось человечество; поразительная уместность показанной тотальной эпидемии, где все кашляют, теряют сознание, теснятся в одних и тех же пространствах, выпадают из реальности в галлюцинации, а из них – в следующие, совсем уже безумные сны наяву.
Мировая премьера фильма состоялась в конкурсе Каннского фестиваля, где получил Приз Vulcain Prize.

Gatunek: 
dramat / fantasy
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
145 min
Reżyseria: 
Kiriłł Sieriebrienniakow
Scenariusz: 
Kiriłł Sieriebrienniakow
Obsada: 
Siemion Serzin, Czułpan Chamatowa, Julia Pieriesild