NewsletterFacebook

SPUTNIK: Hotel "Belgrad"

ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

„Hotel «Belgrad»” to rosyjsko-serbska komedia romantyczna, w reżyserii Konstantina Statskiego. Film jest kontynuacją trzeciego sezonu rosyjsko-ukraińskiego serialu komediowego „Hotel Eleon”. Głównym bohaterem filmu jest Pasza (serbski aktor Miłosz Bikowicz) – młody gospodarz pięciogwiazdkowego hotelu w Belgradzie, wesołek i ulubieniec kobiet. W bezczynnym życiu bohatera nie ma zmartwień ani problemów, aż do momentu gdy, w wyniku absurdalnego wypadku samochodowego, uszkadza wart wiele milionów nabytek pewnego kolekcjonera-mafiosa. Aby naprawić wyrządzone szkody, młody człowiek musi poślubić córkę poszkodowanego milionera. Świeżo upieczona narzeczona rozpoczyna aktywne przygotowania do ślubu, ale Pasza niespodziewanie spotyka Daszę (Diana Pożarskaja), swoją byłą ukochaną z Rosji. W romantycznej scenerii pięknego miasta ponownie wybucha między nimi uczucie. Jednak teraz na drodze kochanków staje o wiele więcej problemów i przeszkód niż wcześniej.

 

«Отель “Белград”» – это российско-сербская романтическая комедия, снятая российским режиссером Константином Статским. Фильм является продолжением третьего сезона российско-украинского комедийного телесериала «Отель Элеон».
Главный герой фильма – Паша (его роль исполняет сербский актер Милош Бикович) – молодой хозяин пятизвездочного отеля в Белграде, весельчак и любимец женщин. В праздной жизни героя нет ни забот, ни проблем, пока с ним не случается одна неприятность: в результате нелепой автомобильной аварии он портит многомиллионное приобретение одного коллекционера-мафиози. Чтобы возместить причиненный ущерб, молодой человек обязан жениться на дочери пострадавшего миллионера. Новоиспеченная невеста начинает активную подготовку к свадьбе, но Паша неожиданно встречает Дашу (Диана Пожарская), свою бывшую возлюбленную из России. В романтической обстановке красивого города между ними вновь вспыхивают чувства. Однако теперь на пути влюбленных гораздо больше проблем и преград, чем раньше.

Gatunek: 
komedia
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
107 min
Reżyseria: 
Konstantin Statskij
Scenariusz: 
Wisczesław Zub, Anatolij Mołczanow, Wasilij Kucenko
Obsada: 
Miłosz Bikowicz, Diana Pożarskaja, Boris Diergaczow