NewsletterFacebook

SPUTNIK: Idiota

ИДИОТ

Film „Idiota” w reżyserii Iwana Pyrjewa jest wzorcową adaptacją słynnej powieści Fiodora Dostojewskiego o tym samym tytule. Film oparty jest na pierwszej części powieści „Nastazja Filipowna”. 26-letni książę Lew Nikołajewicz Myszkin wraca z sanatorium w Szwajcarii, gdzie spędził kilka lat, do Rosji. Przyjeżdża do domu swoich krewnych Jepanczynych i poznaje niesamowitą kobietę, Nastazję Filipownę. Książę zakochuje się w niej od pierwszej sekundy, ale ta oszałamiająco piękna kobieta ma tak skomplikowane życie... Jest kochanką jednego właściciela ziemskiego, chcą ją wydać za innego, ale kocha ją trzeci...

 

Фильм «Идиот», снятый режиссером Иваном Пырьевым, является эталонной экранизацией знаменитого романа Федора Достоевского. В основе фильма – первая часть романа «Настасья Филипповна». 26-летний князь Лев Николаевич Мышкин возвращается из санатория в Швейцарии, где провел несколько лет, в Россию. Он приезжает в дом родственников Епанчиных и знакомится с удивительной женщиной Настасьей Филипповной. Князь влюбляется в нее с первой же секунды, но у этой потрясающей красоты женщины такая запутанная жизнь... Настасья – любовница одного помещика, замуж ее хотят выдать за другого, а любит ее третий…

Gatunek: 
fabularny
Rok produkcji: 
1958
Czas trwania: 
116 min
Reżyseria: 
Iwan Pyrjew
Scenariusz: 
Iwan Pyrjew
Obsada: 
Jurij Jakowlew, Julia Borisowa, Siergiej Martinson