NewsletterFacebook

SPUTNIK: Jaskinia czarownic

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ

Radziecko-czechosłowacki film science-fiction na podstawie powieści Kira Bułyczowa o tym samym tytule. W odległej przyszłości wyprawa odkrywców kosmosu ląduje na planecie nadającej się do zamieszkania. Jednak procesy ewolucji życia na planecie przebiegają w dziwny sposób. Ssaki, dinozaury, naczelne i ludzie z epoki kamienia koegzystują tutaj w tym samym czasie. Jak się okazuje, taki rozwój życia na planecie jest kolosalnym eksperymentem przeprowadzanym przez kosmitów, którzy „rozproszyli” ewolucję planety w taki sposób, aby dowiedzieć się, co dzieje się z wyższymi formami życia u szczytu ich rozwoju. Spotkała ich za to kara: posiadając broń przyszłości, mieszkańcy planety zabili swoich „twórców”... Podobne niebezpieczeństwo czeka również Ziemian odkrywających planetę.

 

Советско-чехословацкий научно-фантастический фильм, снятый по одноименной повести Кира Булычева. В далеком будущем экспедиция исследователей космоса высаживается на планету, пригодную для жизни. Однако процессы эволюции жизни на планете проходят странным образом. Здесь млекопитающие, динозавры, приматы и люди эпохи каменного века соседствуют в одном времени. Как выясняется, подобное развитие жизни на планете есть колоссальный эксперимент, проводимый пришельцами, которые «разогнали» эволюцию планеты таким образом, чтобы выяснить, что же происходит с высшими формами жизни на пике их развития, за что они и поплатились: завладевшие оружием будущего, жители планеты убили своих «создателей»... Подобная опасность также ожидает землян, исследующих планету.

Gatunek: 
fantasy
Rok produkcji: 
1990
Czas trwania: 
81 min
Reżyseria: 
Jurij Moroz
Scenariusz: 
Kir Bułycziew
Obsada: 
Siergiej Żygunow, Dmitrij Piewcow, Marina Lewtowa