NewsletterFacebook

SPUTNIK: Kiedy śnieg topnieje

КОГДА ТАЕТ СНЕГ

Po dwóch latach od premiery obsypanego nagrodami dokumentu „Północny wiatr bywa ciepłym” Aleksiej Gołowkow powrócił do swego bohatera – żyjącego w sercu jakuckiej tajgi Aleksandra Koliesowa. Gdy po ukończeniu dziesięcioletniej szkoły podstawowej i dwóch latach służby wojskowej Sasza zdecydował się żyć jak jego hodujący renifery przodkowie, można było zastanawiać się, jak długo wytrwa w samotności w skutym mrozem arktycznym lesie. Od tamtej chwili minęło… ćwierć wieku. W tym czasie filozoficznie nastawiony do życia i świata mężczyzna ani razu nie widział miasta, a innych ludzi spotyka jedynie raz w roku, gdy przy okazji święta Ewenów przyjeżdża do osady po zakupy. A jednak nie wyzbył się dawnych marzeń o podróżach w najdalsze zakątki globu, tyle że teraz realizuje je za niego córka. „Kiedy śnieg topnieje” ma więc drugiego, równorzędnego bohatera, a raczej bohaterkę – młodą kobietę, która wybrała zupełnie inną drogę życiową niż ojciec. Mieszka tysiące kilometrów od niego, próbuje ułożyć sobie życie w zupełnie innej rzeczywistości, a jednak w głębi serca i umysłu okazuje się być taką samą koczowniczką jak on. Rozgrywający się na dwóch płaszczyznach geograficznych film Gołowkowa to piękna poetycka metafora losu i przeznaczenia, od którego tak naprawdę nie da się uciec, nawet na drugą półkulę. To również nostalgiczna opowieść o najtrwalszych więziach rodzinnych i uczuciu, które jest tym silniejsze, im większa odległość dzieląca bliskich sobie ludzi.

 

Спустя два года после премьеры удостоенного многочисленных наград документального фильма «Северный ветер бывает теплым» Алексей Головков вернулся к своему герою – живущему в сердце якутской тайги Александру Колесову. Когда после окончания десятилетней общеобразовательной школы и двух лет военной службы Саша решился жить так, как его предки, занимавшиеся оленеводством, можно было поразмышлять над тем, как долго он выдержит в одиночестве в скованном арктическим морозом лесу. С тех пор прошло… четверть века. Тем временем философски относящийся к жизни и миру мужчина ни разу не видел города, а других людей он встречает лишь раз в году, когда по случаю праздника эвенов приезжает в поселок за покупками. Однако он не лишился прежних мечтаний о путешествиях в самые дальние уголки земного шара, только сейчас реализует их за него его дочь. В фильме «Когда тает снег» также есть и другой равнозначный герой, вернее героиня – молодая женщина, которая в отличие от отца выбрала абсолютно иной жизненный путь. Она живет за тысячи километров от него, пробует устроить свою жизнь в совершенно иной реальности, но все же в глубине сердца и ума оказывается точно такой же кочевницей, как и отец. Разыгрывающийся в двух географических мирах фильм А. Головкова – это красивая поэтическая метафора судьбы и предназначения, от которых на самом деле не убежать даже в другое полушарие. Это также ностальгическая история о самых прочных семейных связях и чувстве, которое тем сильнее, чем больше расстояние, разделяющее близких людей.

Gatunek: 
dokument / obyczajowy
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
63 min
Reżyseria: 
Aleksiej Gołowkow