NewsletterFacebook

SPUTNIK: Kin-Dza-Dza!

КИН-ДЗА-ДЗА!

„Kin-dza-dza” to kultowy film radziecki reżysera Gieorgija Daneliji według jego scenariusza we współpracy z Rezem Gabridze. Akcja filmu rozgrywa się w Moskwie w latach 80. Brygadier Władimir Nikołajewicz Maszkow nawet nie podejrzewał, że zwykła droga do sklepu po chleb i makaron zamieni się w międzygalaktyczną podróż. I to wszystko przez spotkanie z uczniem w króliczej czapce, z dużą torbą i skrzypcami w ręku, i dziwnym półnagim człowiekiem z jakimś małym urządzeniem – „maszyną do przemieszczania”, jak sam ją nazwał. Krótko mówiąc, nacisnął przycisk i znalazł się wraz z młodym mężczyzną na pustyni, i nie w żadnych Karakumach ani w najgorszym przypadku Saharze, tylko na planecie-pustyni Pluk 215 w tenturze, w galaktyce Kin-dza-dza, na orbicie. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami, artystami Uefem i Bi, wzbudza nadzieję: zgadzają się zabrać Ziemian do domu za cenę kilku... zapałek.

 

«Кин-дза-дза» – культовый советский фильм режиссера Георгия Данелии по сценарию самого Данелии и Резо Габриадзе. Действие фильма происходит в Москве в 1980- е годы. Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все это из-за встречи встреча со студентом в кроличьей шапке с большой сумкой и скрипкой в руках и странным полуголым человеком с каким-то маленьким устройством – «машинкой перемещения», как он ее сам назвал. Короче, нажал на кнопку – и оказался вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах или на худой конец Сахаре, а на планете-пустыне Плюк-215 в тентуре, в галактике Кин-дза-дза на орбите. Первая же встреча с местными жителями, артистами Уэфом и Би, вселила надежду: они согласились доставить землян домой всего лишь за несколько... спичек.

Gatunek: 
komedia / fantasy
Rok produkcji: 
1986
Czas trwania: 
135 min
Reżyseria: 
Gieorgij Danelija
Scenariusz: 
Rezo Gabriadze, Gieorgij Danelija
Obsada: 
Stanisław Lubszin, Jewgienij Leonow, Jurij Jakowljew