NewsletterFacebook

SPUTNIK: Nerka. Czerwona ryba

НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ

Tytułowa „nerka” to – wbrew pozorom – nie narząd w ludzkim organizmie, lecz… ryba. Konkretniej: gatunek żyjącego w Oceanie Spokojnym łososia, którego ubarwienie w okresie godowym staje się czerwone. Czerwone są również jego ikra i mięso. Powszechnie żyje w wodach na południu Kamczatki, chociaż na tarło płynie w górę rzek bądź w kierunku jezior. Od dekad jest podstawą bytu ekonomicznego miejscowej ludności. Młodzi chłopcy od najmłodszych lat uczą się od swoich dziadków i ojców, jak odławiać i patroszyć nerkę, ale również jak nie wchodzić w drogę żywiącym się tymi rybami niedźwiedziom. Dokumentalny film Dmitrija Szpilienoka i Władisława Griszyna to ich drugie wspólne dzieło zrealizowane na Kamczatce, na którą przybyli przed kilkunastu laty, aby poznawać i chronić dziką przyrodę półwyspu. W tym czasie nie tylko wytrwale pracowali nad zdjęciami, lecz brali także aktywny udział w walce z kłusownikami na Jeziorze Kurylskim, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w obrazie. „Nerka. Czerwony łosoś” w ciągu półtora roku została zaprezentowana w ponad czterdziestu krajach i zdobyła ponad pięćdziesiąt festiwalowych nagród i laurów. Po seansie łatwo to zrozumieć: dzieło Szpilienoka i Griszyna zachwyca bowiem zarówno pięknymi zdjęciami dzikiej natury, jak i towarzyszącą im natchnioną muzyką Gieorgija Chimorody, który swoimi kompozycjami ozdobił również poprzednie dzieło tego duetu – „Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia” (2018).

 

Несмотря на название фильма «нерка» (nerka в польск. яз. означает «почка»), оно не имеет отношения к органу человека, а… к виду рыб. Если точнее, то это вид лосося, обитающего в Тихом океане, окраска которого в брачный период становится красной. Красный цвет имеют также его икра и мясо. Эту рыбу можно встретить в водах на юге Камчатки, хотя на нерест она плывет вверх по рекам или к озерам. В течение десятилетий она была основой быта местного населения. Молодые люди с малых лет учатся от своих дедов и отцов, как ловить и потрошить нерку, а также, как избежать встречи с медведями, которые питаются этой рыбой. Документальный фильм Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина – это их вторая совместная работа о Камчатке, куда они приехали несколько лет назад, чтобы познавать и оберегать дикую природу полуострова. Однако они не только работали над видеозаписями, но и принимали активное участие в борьбе с браконьерами на Курильском озере, что также нашло отражение в фильме. «Нерка. Рыба красная» в течение полутора лет была показана более чем в сорока городах и получила более пятидесяти фестивальных призов и наград. После просмотра фильма нетрудно в этом убедиться – работа Шпиленка и Гришина завораживает не только прекрасными кадрами дикой природы, но и сопровождающей их музыкой Георгия Химороды, композиции которого украсили также и предыдущую работу этого дуэта – «Медведи Камчатки. Начало жизни» (2018).

Gatunek: 
dokument / przyrodniczy
Reżyseria: 
Dmitrij Szpilienok, Władisław Griszyn
Scenariusz: 
Dmitrij Szpilienok, Władisław Griszyn