NewsletterFacebook

SPUTNIK: Niczyja

НИЧЬЯ

Prowincjonalne miasteczka mają swoje mroczne sekrety. Ich mieszkańcy częściej hołdują poglądom konserwatywnym, chętniej wytykają palcami tych, którzy idą „pod prąd” (o czym boleśnie przekonał się chociażby bohater pokazywanego na „Sputniku” przed dwoma laty „Człowieka, który zaskoczył wszystkich”). Doświadcza tego także mieszkająca w niewielkiej miejscowości na Uralu czternastoletnia Wika (w tej roli piosenkarka Anastazja Strukowa). Dziewczyna marzy o tym, by w przyszłości zostać tancerką, lecz wszystkie jej plany walą się w gruzy, kiedy zachodzi w ciążę i rodzi córeczkę. By ochronić nastolatkę przed społecznym ostracyzmem, matka Wiki (Olga Małachowa) oznajmia, że to jej dziecko. Mimo to dziewczyna musi przerwać naukę i tym samym zrezygnować z organizowanych w szkole zajęć tanecznych. Nieprzygotowana do roli matki, skrywająca tajemnicę ojca swego dziecka, balansuje na granicy depresji i załamania nerwowego. Pragnie, jak jej rówieśniczki, beztroskiego życia; chce też związać się z marzącym o wyjeździe do Jekaterynburga Andriejem (Iwan Iwaszow). Tylko co w takiej sytuacji zrobić z kilkumiesięczną Anią?... Dramat specjalizującej się w tematyce młodzieżowej (Je)Leny Łanskich to wyjątkowo złowróżbna opowieść o środowisku, wobec którego „dulszczyzna” jest najdelikatniejszym określeniem. Ale to też historia matczynej miłości – patologicznej, jak świat, w którym dorasta Wika.

 

У провинциальных городков есть свои темные секреты. Их жители чаще всего придерживаются консервативных взглядов, охотнее показывают пальцем на тех, кто идет «против течения» (в чем с болью убедился хотя бы герой фильма «Человек, который удивил всех», показанного на «Спутнике» два года назад). Этот же опыт переживает жительница небольшого уральского города – четырнадцатилетняя Вика (ее роль исполняет певица Анастасия Струкова). Девушка мечтает стать танцовщицей, однако все ее планы рушатся, когда она беременеет и рожает дочку. Чтобы уберечь подростка от социального остракизма, мать Вики (Ольга Малахова) объявляет, что это ее ребенок. Несмотря на это, девушка должна прервать учебу и тем самым отказаться от организованных в школе занятий по танцам. Неподготовленная к роли матери, скрывающая имя отца своего ребенка, она балансирует между депрессией и нервным срывом. Героиня, как и ее сверстницы, мечтает о беззаботной жизни; она хочет также связать свою жизнь с мечтающим о переезде в Екатеринбург Андреем (Иван Ивашов). Только как в этой ситуации поступить с новорожденной Аней?.. Драма (E)Лены Ланских, затрагивающая молодежную тематику, это исключительно зловещий рассказ об обществе, по отношению к которому понятие «мракобесие» является самым мягким термином. Однако это также история о материнской любви – патологической, как и мир, в котором взрослеет Вика.

Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
109 min
Reżyseria: 
Lena Lanskich
Scenariusz: 
Lena Lanskich, Jekatierina Pierfiłowa
Obsada: 
Anastazja Strukowa, Olga Małachowa, Tatiana Tichmieniowa