NewsletterFacebook

SPUTNIK: Noc Komedii Romantycznych

Hotel "Belgrad"

 

„Hotel «Belgrad»” to rosyjsko-serbska komedia romantyczna, w reżyserii Konstantina Statskiego. Film jest kontynuacją trzeciego sezonu rosyjsko-ukraińskiego serialu komediowego „Hotel Eleon”. Głównym bohaterem filmu jest Pasza (serbski aktor Miłosz Bikowicz) – młody gospodarz pięciogwiazdkowego hotelu w Belgradzie, wesołek i ulubieniec kobiet. W bezczynnym życiu bohatera nie ma zmartwień ani problemów, aż do momentu gdy, w wyniku absurdalnego wypadku samochodowego, uszkadza wart wiele milionów nabytek pewnego kolekcjonera-mafiosa. Aby naprawić wyrządzone szkody, młody człowiek musi poślubić córkę poszkodowanego milionera. Świeżo upieczona narzeczona rozpoczyna aktywne przygotowania do ślubu, ale Pasza niespodziewanie spotyka Daszę (Diana Pożarskaja), swoją byłą ukochaną z Rosji. W romantycznej scenerii pięknego miasta ponownie wybucha między nimi uczucie. Jednak teraz na drodze kochanków staje o wiele więcej problemów i przeszkód niż wcześniej.

 

«Отель “Белград”» – это российско-сербская романтическая комедия, снятая российским режиссером Константином Статским. Фильм является продолжением третьего сезона российско-украинского комедийного телесериала «Отель Элеон».
Главный герой фильма – Паша (его роль исполняет сербский актер Милош Бикович) – молодой хозяин пятизвездочного отеля в Белграде, весельчак и любимец женщин. В праздной жизни героя нет ни забот, ни проблем, пока с ним не случается одна неприятность: в результате нелепой автомобильной аварии он портит многомиллионное приобретение одного коллекционера-мафиози. Чтобы возместить причиненный ущерб, молодой человек обязан жениться на дочери пострадавшего миллионера. Новоиспеченная невеста начинает активную подготовку к свадьбе, но Паша неожиданно встречает Дашу (Диана Пожарская), свою бывшую возлюбленную из России. В романтической обстановке красивого города между ними вновь вспыхивают чувства. Однако теперь на пути влюбленных гораздо больше проблем и преград, чем раньше.

 

 

Chłop

 

Główny bohater rosyjskiej komedii Klima Szypienko „Chłop” to młody burżuj Grisza (Miłosz Bikowicz), który bawi się życiem i na wiele sobie pozwala, przez co teraz grozi mu więzienie. Zrozpaczony ojciec – oligarcha Paweł (Aleksander Samojlenko) postanawia przywołać do porządku syna i podej_muje ekstremalne środki. Grisza ma wypadek sa_mochodowy i gdy przytomnieje, wydaje mu się, że przeniósł się w czasie. W rzeczywistości jednak prze_prowadzany jest na nim wyrafinowany eksperyment psychologiczny. Ojciec z pomocą psychologa wymy_śla unikalny projekt: na terenie opuszczonej wioski odtworzona zostaje atmosfera XIX-wiecznej Rosji, a zepsuty burżuj staje się zwykłym chłopem, Griszką, mieszkającym w stodole na dworku barskim. Ota_czają go aktorzy, których zadaniem jest zmiana jego życia i osobowości. Każdy ruch bohatera jest ściśle obserwowany przez zespół psychologów za pomo_cą wielu kamer. Grisza musi ponownie nauczyć się komunikować z ludźmi, uświadomić sobie wartość prostych rzeczy, pracować, a także znaleźć prawdziwą miłość

 

Главный герой российского комедийного фильма Клима Шипенко «Холоп» – молодой мажор Гриша (Милош Бикович), который заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Отчаявшийся отец-олигарх Павел (Александр Самойленко) решает исправить своего сына и идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на территории заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и будто бы переносится в прошлое. Но на самом деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на барской усадьбе. Его окружают актеры, задача которых изменить его жизнь и личность. За каждым движением героя пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, осознать ценность простых вещей, работать, а также обрести истинную любовь.