NewsletterFacebook

SPUTNIK: Ostatnia "Słodka Bułgaria"

ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»

Jak dobrze, że mimo kłopotów finansowych i przedłużającego się procesu postprodukcji udało się Aleksiejowi Fiedorczence (stałemu „bywalcowi” naszego festiwalu) doprowadzić pracę nad adaptacją wspomnień Michaiła Zoszczenki do szczęśliwego finału! Należało się to przede wszystkim Zoszczence, który tutaj pojawia się jako Siemion Kuroczkin, czyli pod jednym ze swoich licznych pseudonimów literackich. „Przed wschodem słońca” słynny satyryk i humorysta pisał podczas wojny w kazachskiej Ałma-Acie, dokąd ewakuowano go z oblężonego Leningradu. Pierwsze rozdziały książki ukazały się w prasie w 1943 r.; druk kolejnych cenzura radziecka wstrzymała na ponad czterdzieści lat. Fiedorczenko to jeden z tych twórców, którzy nie stronią od arthouse’owych eksperymentów – i w takim też tonie utrzymana jest „Ostatnia «Słodka Bułgaria»”: opowieść o losie słynnego pisarza, który na podstawie pozostawionych przez niego zapisków nocami mozolnie rekonstruuje Leonid Jec, zafascynowany nim sadownik, na co dzień pracujący nad odtworzeniem wynalezionego jeszcze przed pierwszą wojną światową przez swego ojca niezwykłego szczepu jabłek – tytułowej „Słodkiej Bułgarii”. Mimo dramatycznego tła tej historii, reżyser nie stroni od humoru i groteski, a pomaga mu w tym wydatnie pojawiająca się na ekranie postać… Siergieja Eisensteina, który właśnie wtedy kręcił w byłej stolicy Kazachstanu „Iwana Groźnego”.

 

Как хорошо, что несмотря на финансовые проблемы и затяжной процесс постпродукции Алексею Федорченко, нашему постоянному участнику фестиваля, удалось довести работу над адаптацией воспоминаний Михаила Зощенко до счастливого финала! Фильм воздает должное прежде всего самому Зощенко, который появляется здесь под одним из своих многочисленных литературных псевдонимов как Семен Курочкин. Свою повесть «Перед восходом солнца» известный сатирик и юморист писал во время войны в казахском городе Алма-Ата, куда он был эвакуирован из блокадного Ленинграда. Первые главы книги вышли в печать в 1943 г. издание других частей было приостановлено советской цензурой более чем на 40 лет.
А. Федорченко – это один из тех создателей, которые не боятся артхаусных экспериментов, именно в таком стиле выдержана картина «Последняя „Милая Болгария”». Это рассказ о судьбе известного писателя, которую на основе оставленных им дневников кропотливо реконструирует ночами очарованный писателем селекционер Леонид Ец. Он ежедневно работает над воссозданием выведенного еще до войны его отцом необычного сорта яблок, получившем название «Милая Болгария». Несмотря на драматизм этой истории, режиссер не лишает ее юмора и гротеска, а помогает ему в этом появляющаяся на экране фигура… Сергея Эйзенштейна, который именно тогда, находясь в бывшей столице Казахстана, снимал фильм «Иван Грозный».

Gatunek: 
dramat / komedia / biograficzny
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
110 min
Reżyseria: 
Aleksiej Fiedorczenko
Scenariusz: 
Aleksiej Fiedorczenko, Lidija Kanaszowa
Obsada: 
Ilja Biełow, Konstantin Itunin, Aliona Bratczikowa