NewsletterFacebook

SPUTNIK: Papa Srapa

ПАПА СРАПА

Papa Srapa to główny szaman rosyjskiej awangardy dźwięku. Muzyk głośny znany ze swoich szalonych, wybuchowych noise performance'ów. Artysta i wynalazca tworzący całkowicie nieprzewidywalne syntezatory, z których każdy jest unikalnym dziełem sztuki. Zaskakujące, że to właśnie ZSRR stał się ojczyzną muzyki industrialnej. Jeszcze w latach 20. Dziga Wietrow nagrywał kompozycje muzyczne z brzmień tartaku, a Arsenij Awraamow tworzył muzykę składającą się w całości z dźwięków miasta: fabrycznych klaksonów, gwizdów pary i dźwięków samolotów. Tym filmem chcemy przedstawić światu współczesnego przedstawiciela stuletniej tradycji undergroundu, który poświęcił swoje życie hałasowi, perfomance'owi i syntezie.

 

Папа Срапа – главный шаман русского авангардного звука. Шумовой музыкант, известный своими безумными, взрывающими сознание нойз-перфомансами. Художник и изобретатель, создающий абсолютно непредсказуемые синтезаторы, каждый из которых является уникальным объектом искусства. Удивительно, но именно СССР – родина индастриал-музыки. Еще в 20-х годах Дзига Вертов записывал музыкальные композиции из звуков лесопильного завода, а Арсений Авраамов создал симфонию, целиком состоящую из звуков города: заводских гудков, свиста пара и звуков самолетов. Этим фильмом мы хотим представить миру современного представителя столетней андеграундной традиции, посвятившего свою жизнь шуму, перфомансу и синтезу.

Gatunek: 
dokument / muzyczny
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
74 min
Reżyseria: 
Konstantin Iwanow, Nikita Kabardin
Scenariusz: 
Damir Chaliłow