NewsletterFacebook

SPUTNIK: Parkiet

„Parkiet” to pierwsza od pięciu lat praca klasyka kina rosyjskiego, reżysera Aleksandra Mindadze. W tym roku film został zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie, gdzie znalazł się w programie pozakonkursowym. To eksperymentalny dramat opowiadający o trzech bohaterach, którzy spotykają się po wielu latach, by powtórzyć tango we troje, taniec, który przyniósł im niegdyś sławę. Główny bohater to Herman, zwany Kakadu (Andrzej Chyra, znany również widzom „Sputnika” z filmu „Doktor Liza”) – w przeszłości Don Juan i zdobywca serc. Jego partnerkami na parkiecie są jego była kochanka oraz była żona – Elizabet (Agata Kulesza) i Walensja (Jewgienija Dodina). Spotykają się ponownie na parkiecie; ćwiczą, przeżywają silne uczucia, odkrywają relacje, kochają i nienawidzą. W trakcie filmu reżyser bada najtrudniejsze, kryzysowe momenty ludzkiego życia: utratę miłości, strach przed starością i świadomość, że śmierć może nas dogonić w każdej chwili. Akcja filmu jest prawie bezzdarzeniowa, natomiast zdjęcia, dzięki mistrzowskiej pracy operatora Olega Mutu, przypomina wirtuozowski taniec.

 

«Паркет» – первая за последние пять лет работа российского режиссера, классика отечественного кино, Александра Миндадзе. В этом году картина была представлена на Московском международном кинофестивале, где вошла во внеконкурсную программу смотра. Это экспериментальная драма, повествующая о трех героях, которые встречаются после многолетнего расставания, чтобы повторить танго втроем, танец сделавший их когда-то знаменитыми. Главный герой, Герман, с прозвищем Какаду (его исполняет Анджей Хыра, сыгравший также в известном зрителям «Спутника» фильме «Доктор Лиза») – в прошлом донжуан и сердцеед. Его партнерши по паркету – его бывшая любовница и бывшая жена – Элизабет (Агата Кулеша) и Валенсия (Евгения Додина). Встретившись вновь на паркете, они репетируют, переживают сильные чувства, выясняют отношения, любят и ненавидят. По ходу фильма режиссер исследует самые сложные, кризисные моменты человеческой жизни: потерю любви, страх старости и осознание того, что смерть может настигнуть в любой момент. Действие фильма практически бессобытийно, в то время как сама съемка фильма, благодаря мастерской работе оператора в исполнении Олега Муту, напоминает виртуозный танец.

Gatunek: 
dramat / arthouse / musical
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
88 min
Reżyseria: 
Aleksandr Mindadze
Scenariusz: 
Aleksandr Mindadze
Obsada: 
Agata Kulesza, Andrzej Chyra, Jewgienija Dodina