NewsletterFacebook

SPUTNIK: Północny wiatr

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Dedykowany zmarłej w 2018 roku ukraińskiej reżyserce filmowej Kirze Muratowej „Północny wiatr” to pierwszy od prawie dekady pełnometrażowy obraz kinowy Renaty Litwinowej. Jest on ekranizacją sztuki teatralnej, jaką Litwinowa wystawiła przed czterema laty na deskach Moskiewskiego Teatru Artystycznego (MChT) im. Czechowa, choć – jak sama zaznacza – pracując nad scenariuszem filmu dokonała wielu zmian fabularnych. Główna oś intrygi pozostała jednak nienaruszona. Na północnych krańcach nienazwanego państwa panuje Wielki Matriarchat; terenami tymi rządzi klan, na czele którego od dawien dawna stoi Wieczna Alisa (w tej roli legendarna Tatiana Pilecka). Jej córką jest Margarita (tę postać reżyserka zarezerwowała dla siebie), z ust której poznajemy rozpisaną na lata skomplikowaną historię rodu. Cały klan przy wspólnym stole spotyka się tylko jednego dnia w ciągu roku – w noc sylwestrową, aby powitać Nowy Rok. Wtedy też ze szczególną siłą dają o sobie znać targające bohaterami emocje, rozgrywają się rodzinne dramaty. Urzekające wizualnie dzieło (scenografia, kostiumy i charakteryzacja są na absolutnie światowym poziomie) jest fantasmagoryczną wizją końca epoki, która na ekranie przypomina początek XX wieku, lecz równie dobrze może odnosić się do naszych czasów. Co zastanawiające, świat, w którym na szczycie hierarchii społecznej stoją kobiety, wcale nie jest – zdaniem Litwinowej – mniej brutalny od rządzonego przez mężczyzn.

 

Фильм «Северный ветер», посвященный украинскому кинорежиссеру Кире Муратовой, скончавшейся в 2018 г., – это первая за последние почти десять лет кинокартина Ренаты Литвиновой. Фильм является экранизацией театральной пьесы, которую Литвинова поставила четырьмя годами ранее на подмостках МХТ им. А. П. Чехова, хотя, как отмечает сама автор, работая над сценарием фильма, она внесла некоторые изменения в сюжет. Тем не менее главная интрига осталась нетронутой. В северных краях безымянного государства царит Великий матриархат, его территориями правит клан, во главе которого испокон веков стоит Вечная Алиса (ее исполняет легендарная Татьяна Пилецкая). У Алисы есть дочь Маргарита (этот образ режиссер фильма оставила для себя), из уст которой мы узнаем о давней сложной истории рода. Весь клан собирается за общим столом всего лишь раз в году – в новогоднюю ночь, чтобы встретить Новый Год вместе. Именно в этот день с особенной силой дают о себе знать разрывающие героев эмоции, разыгрываются семейные драмы. Визуально завораживающее произведение – сценография, костюмы и грим находятся на абсолютно мировом уровне – является фантасмагорическим отображением конца эпохи, которая на экране напоминает начало XX в., но также вполне может относиться и к нашему времени. Примечательно, что мир, на вершине иерархии которой стоят женщины, по мнению Р. Литвиновой, гораздо менее жесток, нежели мир, управляемый мужчинами.

Gatunek: 
dramat / fantasmagoria
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
123 min
Reżyseria: 
Renata Litwinowa
Scenariusz: 
Renata Litwinowa
Obsada: 
Renata Litwinowa, Anton Szagin, Sofia Ernst