NewsletterFacebook

SPUTNIK: Powiedz jej

СКАЖИ ЕЙ

Nominowany do Grand Prix podczas ubiegłorocznego „Kinotawru” dramat Aleksandra Mołocznikowa nawiązuje do tematu, jaki często pojawiał się w kinie rosyjskim na początku lat 90. XX wieku, a dotyczył odbudowywanych po okresie „zimnej wojny” relacji rosyjsko-amerykańskich. Także na płaszczyźnie obyczajowej, a nawet czysto intymnej. Nie jest więc chyba przypadkiem fakt, że fabuła „Powiedz jej” umieszczona została właśnie w tamtych czasach (choć pod koniec dekady). Mieszkająca w Petersburgu Swieta (w tej roli Swietłana Chodczenkowa) ma za sobą nieudane małżeństwo z Artiomem (gra go Artiom Bystrow), którego owocem jest syn Aleksandr. Mając nadzieję na lepszy los, kobieta wiąże się z Amerykaninem Michaelem (Austriak Wolfgang Cerny) i planuje emigrację za Atlantyk. Chce zabrać ze sobą Saszę, ale by było to możliwe, wymagana jest poświadczona sądownie zgoda męża. Tymczasem Artiom – podburzany przez swoich rodziców – nie chce pozwolić na to, aby chłopiec wychowywał się tak daleko od ojczyzny. Jest bowiem przekonany, że z czasem syn ulegnie wynarodowieniu. A może po prostu mężczyzną kieruje zazdrość? Mołocznikow nakręcił film o zderzeniu dwóch światów i dwóch skrajnych mentalności, ale także o przełamywaniu barier kulturowych i wzajemnej nieufności, w końcu – o poszukiwaniu szczęścia, które nieodłącznie kojarzy się ze stabilizacją ekonomiczną. Co ciekawe, jako symboliczny pomost łączący Stany Zjednoczone z Rosją pojawia się w „Powiedz jej”… „Mroczne widmo” George’a Lucasa.

 

Драма Александра Молочникова, номинированная на гран-при прошлогоднего «Кинотавра», затрагивает тему, которая часто появлялась в российском кино в начале 90-х гг. XX в., и касается она восстановленных после периода «холодной войны» российско-американских отношений. Основной конфликт разворачивается также в бытовом плане, и даже чисто интимном. Поэтому не случаен тот факт, что сюжет фильма «Скажи ей» был перенесен именно в то время, хоть и под конец десятилетия. За плечами жительницы Петербурга Светы (Светлана Ходченкова) неудачный брак с Артемом (Артем Быстров), в результате которого родился сын Александр. Надеясь на лучшую судьбу, женщина завязывает отношения с американцем Майклом (австриец Вольфганг Черни) и планирует иммигрировать за океан. Она хочет забрать с собой Сашу, но для этого необходимо подтвержденное в суде согласие от мужа. Между тем Артем, подстрекаемый своими родителями, не хочет допустить, чтобы сын рос так далеко от родины. Ведь он уверен, что со временем его сын подвергнется денационализации. Или мужчиной просто руководит ревность? Фильм А. Молочникова рассказывает о столкновении двух миров и двух полярных менталитетов, а также о преодолении культурных барьеров и взаимном недоверии, и наконец, о поиске счастья, которое неразрывно ассоциируется с экономической стабильностью. Любопытно, что в фильме появляется… «Скрытая угроза» Джорджа Лукаса, являясь своего рода символическим мостом между Россией и США.

Gatunek: 
dramat / obyczajowy
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
89 min
Reżyseria: 
Aleksandr Mołocznikow
Scenariusz: 
Aleksandr Mołocznikow, Aleksandr Tałał
Obsada: 
Kai Alex Getz, Swietłana Chodczenkowa, Artiom Bystrow