NewsletterFacebook

SPUTNIK: Poza sezonem

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Inspiracją dla Aleksandra Chanta – autora doskonałego dramatu „Jak Witia Czesnok wiózł Liochę Sztyra do domu opieki” (prezentowanego na 11. „Sputniku”) – była prawdziwa historia, jaka wydarzyła się we wsi Strugi Krasnyje pod Pskowem jesienią 2016 roku. Dwoje piętnastolatków ostrzelało wówczas samochód policyjny, po czym, gdy na miejsce przybyły kolejne jednostki, odmówiło poddania się. „Poza sezonem” nie jest paradokumentalną opowieścią o tamtych wydarzeniach; Chant traktuje ją jedynie jako punkt wyjścia, aby przyjrzeć się dysfunkcyjnym rodzinom, nastolatkom zagubionym w pędzącym na oślep świecie, wreszcie Rosji, w której… wszystko zdarzyć się może. Choć Sasza (debiutująca Żenia Winogradowa) i Daniła (Igor Iwanow) chodzą do tej samej klasy, zwracają na siebie uwagę dopiero podczas jednej z prywatek. Ona – zbuntowana i prowokująca, on – stłamszony przez nadopiekuńczą matkę – szybko znajdują wspólny język i razem uciekają od swoich bliskich. Tak zaczyna się ich dramatyczna podróż, która jednocześnie okazuje się być ekstremalną szkołą życia. Połączenie filmu drogi w stylu „Urodzonych morderców” Olivera Stone’a z kinowym odpowiednikiem (anty)bildungsromanu. Można je potraktować jako ostrzeżenie, ale przede wszystkim jest to oskarżenie świata dorosłych, którzy w pogoni za iluzjami tracą kontakt ze swymi dziećmi.

 

Вдохновением для Александра Ханта, автора замечательной драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», представленной на 11-м «Спутнике», была подлинная история, которая произошла осенью 2016 года в поселке Струги Красные под Псковом. Тогда двое пятнадцатилетних подростков обстреляли полицейскую машину, после чего, когда на место прибыли другие подразделения, отказались сдаваться. «Межсезонье» – это не парадокументальный рассказ о тех событиях; режиссер трактует его исключительно как точку отсчета, чтобы внимательнее присмотреться к неблагополучным семьям, подросткам, потерянным в стремительно меняющемся мире, наконец, к России, в которой… может произойти все. Хотя Саша (дебютная роль Жени Виноградовой) и Данила (Игорь Иванов) учатся в одном классе, они обращают друг на друга внимание только во время одной из вечеринок. Она, бунтарка и провокаторша, и он, подавленный чрезмерной заботой матери, – быстро находят общий язык и убегают вместе от своих близких. Так начинается их драматичное путешествие, которое одновременно становится для них экстремальной школой жизни. Сочетание фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы» с его кинематографическим эквивалентом (анти)воспитательным романом (нем. Bildungsroman). Можно его трактовать как предостережение, но прежде всего, это осуждение мира взрослых, которые в погоне за иллюзиями теряют контакт со своими детьми.

Gatunek: 
przygodowy / kryminał
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
110 min
Reżyseria: 
Aleksandr Chant
Scenariusz: 
Władisław Małachow, Aleksandr Chant
Obsada: 
Żenia Winogradowa, Igor Iwanow, Konstantin Gacałow