NewsletterFacebook

SPUTNIK: Program wideo "Perspektywa Cyfrowa #3"

W programie znalazły się prace współczesnych artystów wideo z archiwum CYLAND, wykonane w różnych gatunkach i technikach: rysunek, animacja komputerowa i 3D, eseje wideo, filmy dokumentalne, a także prace ze złożonym dźwiękiem, znalezionymi taśmami i materiałami archiwalnymi. Artyści: Boris Kazakow, Anna Cyrlina, Sid Jandowka, Masza Godowannaja, Maksim Swiszczew, Kostia Mitieniew, Michaił Żeleznikow, Lera Nibiru, Polina Komiagina, Wiktoria Iluszkina, Aleksandra Lerman, Ludmiła Belowa, Julia Kapszuk.
Program pokazywany jest w ramach równoległego wydarzenia – międzynarodowego festiwalu sztuki mediów Cyberfest-13 w Petersburgu. Tematem przewodnim festiwalu w 2021 roku jest „Kosmos i chaos” Archiwum wideo CYLAND istnieje od 2008 roku. Jest to pierwsze tego rodzaju archiwum online w Rosji: wszystkie zebrane w nim prace są dostępne do obejrzenia w Internecie. Archiwum opiera się na pracach wideo artystów, którzy uczestniczyli w festiwalach „Cyberfest/Киберфест”, organizowanych przez laboratorium sztuki mediów CYLAND od 2007 roku. W kolekcji laboratorium medialnego CYLAND znajdują się sztuka wideo, filmy eksperymentalne, grafika komputerowa, animacja 3D, animacja poklatkowa, wideo poetyckie, dokumentacja wideo artystycznych i edukacyjnych projektów z zakresu najnowszych technologii.

 

В программу вошли произведения современных видеохудожников из архива CYLAND, выполненные в разных жанрах и техниках: рисованная, компьютерная и 3D анимация, видеоэссе, документальное видео, а также работы со сложным звуком, с найденными пленками и с архивными материалами.
Художники: Борис Казаков, Анна Цирлина, Сид Яндовка, Маша Годованная, Максим Свищев, Костя Митенев, Михаил Железников, Лера Нибиру, Полина Комягина, Виктория Илюшкина, Александа Лерман, Людмила Белова, Юлия Капшук. Показ программы проходит в рамках параллельного события – международного фестиваля медиаискусства CYFEST_13 в Санкт-Петербурге. Тема фестиваля в 2021 году – «Космос и Хаос». Видеоархив CYLAND существует с 2008 года. Это первый̆ в России онлайн архив такого рода: все собранные в нем произведения доступны для просмотра онлайн в интернете. В основу архива легли видеоработы художников, участвовавших в фестивалях «CYFEST/Киберфест», проводимых лабораторией медиаискусства CYLAND с 2007 года. Коллекция медиалаборатории CYLAND включает видеоарт, экспериментальные фильмы, компьютерную графику, 3D-анимацию, анимацию stop-motion, поэтические видео, видеодокументацию художественных и образовательных проектов в области новейших технологий.