NewsletterFacebook

SPUTNIK: Na rozdrożu

РАСПУТЬЕ

Kiedy zostajesz nazwany „nowym Bałabanowem”, to do czegoś zobowiązuje. Zwłaszcza gdy z jednej strony doceniają cię krytycy filmowi, a z drugiej specjalną nagrodę jury na festiwalu „Okno na Europę” wręcza ci Nikołaj Chomieriki. Wszystkie te zaszczyty spotkały Gieorgija Lialina, twórcę mrocznego dramatu kryminalnego „Na rozdrożu”. To rzeczywiście obraz w stylu Aleksieja Bałabanowa („Brat”, „Ładunek 200”), ale także wiele zawdzięczający ponurej wizji współczesnej Rosji znanej z dokonań Jurija Bykowa („Major”, „Dureń”, „Fabryka”). Artiom Czagin (R. Jewdokimow) jest niespełna trzydziestoletnim mężczyzną, który szykuje się właśnie do ślubu. Jak grom z jasnego nieba spada na niego wiadomość o śmierci ojca – mężczyzny, przed którym lata temu jego matka uciekła wraz z nim z prowincjonalnego Sowietska. Od tamtej pory nic ich nie łączyło. Nie może jednak odmówić prośbie matki, by dopilnować spraw związanych z pogrzebem. Artiom widzi w tym także własny interes: kiedy sprzeda dom po ojcu, będzie miał pieniądze na nową drogę życia. Jak się okazuje, nie jest to jednak takie proste: w domu mieszka bowiem nowa rodzina zmarłego, którą „opiekują” się uzbeccy gangsterzy. Chcąc odzyskać to, co mu się należy, prosi o pomoc lokalnego mafiosa, który dwadzieścia lat temu doprowadził jego ojca do ruiny i zniszczył ich szczęście rodzinne (K. Połuchin). Mocne kino gatunkowe z intrygą psychologiczną godną Williama Szekspira!

 

Когда тебя назвали «новым Балабановым», это к чему-то обязывает. Особенно, когда с одной стороны тебя ценят кинокритики, а с другой – сам Николай Хомерики вручает тебе специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу». Всех этих почестей был удостоен Георгий Лялин, создатель мрачной криминальной драмы «Распутье». Безусловно, это картина, выдержанная в стиле Алексея Балабанова («Брат», «Груз 200»), но также во многом обязанная суровому видению современной России, известной благодаря достижениям Юрия Быкова («Майор», «Дурак», «Завод»). Артем Чагин (Р. Евдокимов), мужчина, которому чуть меньше тридцати, готовится к свадьбе. Словно гром среди ясного неба на него обрушивается известие о смерти отца – мужчины, от которого много лет назад его мать бежала вместе с ним из провинциального Советска. С тех пор их ничего не связывало. Однако он не может отказать в просьбе матери взять на себя дела, связанные с похоронами. Артем видит в этом выгоду и для себя: продав дом отца, он приобретет деньги на новую жизнь. Но оказывается, все не так просто, так как в доме живет новая семья покойного, которую «опекают» бандиты из Узбекистана. Желая получить то, что ему принадлежит, Артем просит о помощи местного мафиози, который двадцать лет назад привел его отца к краху, разрушил их семейное счастье (К. Полухин). Сильный в жанровом отношении фильм с психологической интригой, достойной Уильяма Шекспира!

Gatunek: 
dramat / kryminał
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
115 min
Reżyseria: 
Gieorgij Lialin
Scenariusz: 
Gieorgij Lialin
Obsada: 
Roman Jewdokimow, Michaił Churanow, Julia Men