NewsletterFacebook

SPUTNIK: Stary

БАТЯ

Film reżysera Dmitrija Jefimowicza „Stary” to opowieść o podróży dorosłego bohatera, Maksa (Stanisław Starowojtow), do swojego Starego (Władimir Wdowiczenkow), surowego rosyjskiego chłopa, który został ojcem u zarania lat 90. i wychował syna tak, jak robili to wszyscy ludzie sowieccy. Podczas podróży dają o sobie znać nierozwiązane problemy rodzinne, dotyczące relacji i wychowania. Po drodze bohater wspomina swoje dzieciństwo ze Starym. W tych wspomnieniach próbuje znaleźć rozwiązanie swoich problemów rodzinnych. Jednak zamiast odpowiedzi znajduje tylko stare żale z dzieciństwa i pytania, których nigdy nie zadał. Ale tym razem Maks zamierza zamknąć wszystkie rozdziały

 

Фильм режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя» – это история о путешествии взрослого героя Макса (Станислав Старовойтов) к своему Бате (Владимир Вдовиченков), суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди. Во время путешествия всплывают нерешенные семейные проблемы, касающиеся взаимоотношений и воспитания. По дороге герой вспоминает свое детство с Батей. В этих воспоминаниях он пытается найти решение своих семейных проблем. Однако вместо ответов он находит лишь старые детские обиды и вопросы, которые так и не задал. Но в этот раз Макс настроен расставить все точки над i.

Gatunek: 
komedia / melodramat
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
76 min
Reżyseria: 
Dmitrij Jefimowicz
Scenariusz: 
ALeksiej Litwinienko, Aleksandr Kagarmanow
Obsada: 
Stanisław Starowojtow, Nadieżda Michałkowa, Władimir Wdowiczenkow