NewsletterFacebook

SPUTNIK: Straszydło

ПУГАЛО

W ostatnich latach filmy z Jakucji są stałym punktem programu kolejnych „Sputników”. I wcale nie dzieje się tak na wyrost. Spośród republik rosyjskich właśnie kinematografia jakucka przeżywa w XXI wieku największy rozkwit. Świadczą o tym również zdobywane przez twórców z tego regionu nagrody. „Straszydło” Dmitrija Dawydowa uhonorowane zostało Grand Prix na ubiegłorocznym Kinotawrze w Soczi; laur za najlepszą rolę żeńską trafił natomiast do rąk Walentiny Romanow-Czyskyyraj – aktorki i pieśniarki, która wcieliła się w… postać tytułową. „Straszydłem” jest bowiem żyjąca w samotności wiejska znachorka, na widok której sąsiedzi w najlepszym przypadku odwracają wzrok, w najgorszym – posuwają się do rękoczynów. A jednak kiedy ich bliskim dzieje się krzywda, zamiast skorzystać z pomocy lekarzy – przychodzą do niej. Za pomoc płacą jedzeniem i wódką. Kobieta nie odmawia, chociaż zdaje sobie sprawę, że każda taka interwencja wyniszcza doszczętnie jej organizm. Z biegiem czasu widz zdaje sobie sprawę, że to obłędne dążenie do autodestrukcji ma swoje uzasadnienie w głębokiej traumie. W tragedii, z jaką bohaterka nie potrafi sobie poradzić. Za którą obwinia siebie. Przypominający dokument dramat Dawydowa, utrzymany w stylu popularnej w końcu lat 80. XX wieku „czornuchy”, nie stroni od scen naturalistycznych, przedstawia oderwany od cywilizacji świat lodowego piekła, z którego można wprawdzie uciec, ale na pewno nie do lepszego życia.

 

Последние годы фильмы из Якутии стали постоянным пунктом программы фестиваля «Спутник». И это происходит не случайно. Среди российских республик именно якутская кинематография переживает в XXI в. наибольший расцвет. Об этом свидетельствует также награды, которых были удостоены режиссеры Якутии. В частности, фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова получил гран-при на Кинотавре прошлого года в Сочи, также наградой за лучшую женскую роль была отмечена актриса и певица Валентина Романова-Чыскыырай, которая исполнила… заглавную роль. «Пугалом» является живущая в одиночестве деревенская целительница, при встрече с которой соседи в лучшем случае отворачивают взгляд, а в худшем – бросаются в драку. Однако, когда с их близкими случается беда, вместо того, чтобы обратиться к врачу, они приходят к ней. За помощь они расплачиваются едой и водкой. Женщина не отказывает, хотя осознает, что каждое такое вмешательство полностью разрушает ее организм. Со временем зритель понимает, что это безумное стремление к самоуничтожению кроется в глубокой травме. В трагедии, с которой героиня не может справиться и в которой она обвиняет себя. Драма Д. Давыдова, напоминающая документальное кино, выдержанна в стиле популярной в к. 80-х гг. XX в. «чернухи», не лишенная натуралистичных сцен, представляет оторванный от цивилизации мир ледяного ада, из которого можно убежать, но наверняка не в самую лучшую жизнь.

Gatunek: 
dramat / psychologiczny
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
72 min
Reżyseria: 
Dmitrij Dawydow
Scenariusz: 
Dmitrij Dawydow
Obsada: 
Walentina Romanow-Czyskyyraj, Anatolij Struczkow, Artur Zacharow