NewsletterFacebook

SPUTNIK: Stróż

СТОРОЖ

Jurij Bykow to bardzo konsekwentny reżyser. Kolejnym swoim filmom nie tylko nadaje jednowyra_zowe tytuły – od „Żyć”, poprzez „Majora”, „Durnia” i „Fabrykę”, aż po najnowszego „Stróża” – ale także utrzymuje je w podobnej stylistyce, dramatu oby_czajowego z wątkami gangsterskimi. W „Stróżu” na dodatek nawiązuje dialog ze Stanleyem Kubrickiem, wykorzystując, jako punkt wyjścia fabuły, motyw z „Lśnienia”. Zamkniętego na okres zimowy, zasypanego śniegiem sanatorium pilnuje próbujący dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach Wład. Jego spokój burzy pojawienie się pięknej Wiery, za którą wkrótce przybywa na dodatek jej mąż Stas. Niepro_szeni goście wciągają Włada w prowadzoną między sobą bezpardonową rozgrywkę psychologiczną. Z której, jak można się domyślać, nie może być do_brego wyjścia. Podobnie jak wcześniejsze dzieła Bykowa, „Stróż” również utrzymany jest w konwencji dramatu antycznego, zachowującego jedność miejsca, czasu i akcji. Jak najbardziej współczesne są natomiast realia. Choć z takim samym powodzeniem akcja filmu mogłaby rozgrywać się w Polsce, Francji czy Stanach Zjednoczonych, Bykow – występujący tu także jako scenarzysta, aktor i współautor muzyki – wyrasta na mistrza kina gatunkowego w Rosji. Świetna propozycja dla wielbicieli Aleksieja Bałabanowa i… Wojtka Smarzowskieg

 

Юрий Быков – очень последовательный режис_сер. Он не только дает своим фильмам однослож_ные названия («Жить», «Майор», «Дурак», «За_вод»), но и удерживает их в подобной стилистике моральной драмы с криминальными сюжетами. В «Стороже» Быков вступает в диалог со Стенли Кубриком, используя тему «Сияния» как отправ_ную точку сюжета. Засыпанный снегом санато_рий, закрытый на зимний период, охраняет Влад, который пытается оправиться после травмати_ческих переживаний. Его спокойствие прерыва_ет появление красавицы Веры, а вскоре прибы_вает и ее муж. Незваные гости втягивают Влада в безжалостную психологическую игру, из ко_торой, как можно догадаться, хорошего выхода нет. Как и предыдущие работы Быкова, «Сторож» также следует правилам античной драмы, сохра_няя единство места, времени и действия. Однако реалии максимально современны. С тем же успе_хом, действие фильма могло бы происходить в Польше, Франции или США. Быков, который также выступает здесь как сценарист и соавтор музыки, становится мастером жанрового кино в России. Отличное предложение для любителей Алексея Балабанова и… Войцеха Смажовского.

Gatunek: 
dramat / sensacyjny
Rok produkcji: 
2019
Czas trwania: 
106 min
Reżyseria: 
Jurij Bykow
Scenariusz: 
Jurij Bykow
Obsada: 
Jurij Bykow, Ałła Juganowa, Władisław Abaszyn