NewsletterFacebook

SPUTNIK: Tata

ПАПА

Waleria Gaj Germanika zaczynała karierę reżyserską od filmów dokumentalnych i po latach postanowiła wrócić do dokumentu. Latem 2019 roku, będąc w zaawansowanej ciąży (z trzecim dzieckiem), sięgnęła – w dosłownym tych słów znaczeniu – po kamerę, aby opowiedzieć o swojej patchworkowej rodzinie. Spogląda na nią z perspektywy swego dziewięćdziesięciojednoletniego ojca Aleksandra, który po śmierci żony – matki reżyserki – nie potrafi odzyskać równowagi psychicznej. Chcąc przywrócić mu radość życia, Lera (takiego imienia Germanika używa w filmie) wraz z mężem Denisem decydują się zabrać staruszka na wakacje nad Morze Tyrreńskie. Towarzyszą im córki Walerii z poprzednich związków: jedenastoletnia Oktawia i młodsza od niej o osiem lat Sewerina. Beztroski wypoczynek, jakiego wszyscy oczekują, okazuje się jednak ułudą. Zarówno Lera, jak i Aleksandr żyją w dużym napięciu, czasami wystarczy jedno słowo, aby doprowadzić do ostrego sporu, który kończy się wylewaniem wzajemnych żalów, niekiedy sięgających odległej przeszłości… „Tata” to opowieść o odwiecznym konflikcie pokoleń i wynikającym z różnicy wieku niezrozumieniu, o różnych pamięciach i skrajnie odmiennych interpretacjach zdarzeń. Ale to również film o potrzebie szczęścia i bliskości, jakie może dać jedynie ukochana osoba. W tej historii nie brakuje także bezinteresownej miłości, której bohaterowie doświadczają w najbardziej dramatycznym momencie pobytu w słonecznej Italii.

 

Валерия Гай Германика начинала свою режиссерскую карьеру с документальных фильмов, и спустя несколько лет решила снова вернуться к неигровому кино. Летом 2019 г., будучи на последних месяцах беременности третьим ребенком, она берет камеру, в буквальном смысле этого слова, чтобы рассказать о своей пэчворковой семье. Она смотрит на нее с перспективы своего девяностооднолетнего отца Александра, который после смерти жены (матери режиссера), не смог найти психологическое равновесие. Желая вернуть ему радость жизни, Лера (это имя Германика использует в фильме) вместе со своим мужем Денисом решают взять старика с собой в отпуск на Тирренское море. Вместе с ними едут дочери Валерии от предыдущих браков: 11-летняя Октавия и младшая на 8 лет Северина. Беззаботный отдых, которого все ожидают, оказывается, однако, иллюзией. И Лера, и Александр живут в большом напряжении, иногда достаточно одного слова, чтобы разгорелся жаркий спор, заканчивающийся высказыванием взаимных обид, уходящих иногда в далекое прошлое. Фильм «Папа» – это рассказ об извечном конфликте поколений и возникающем в результате разницы в возрасте непонимании, о разных воспоминаниях и совершенно разных интерпретациях событий. Также это фильм о желании счастья и близости, которые может дать только любящий человек. В этой истории есть место и бескорыстной любви, которую герои переживают в наиболее драматическом моменте своего пребывания в солнечной Италии. 

Gatunek: 
dokument / dramat / obyczajowy
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
75 min
Reżyseria: 
Waleria Gaj Germanika
Scenariusz: 
Waleria Gaj Germanika
Obsada: 
Aleksandr Braun, Waleria Gaj Germanika, Denis Mołczanow