NewsletterFacebook

SPUTNIK: Troje

ТРОЕ

Kultowy w Związku Radzieckim zespół Kino Wiktora Coja śpiewał przed laty w jednej z piosenek: „Miłość to nie jest żart”. Reżyserka Anna Melikian wzięła sobie chyba te słowa do serca i od początku swojej kariery filmowej opowiada właśnie o tym – różnych obliczach miłości. W tym konkretnym przypadku: o niezwykłym miłosnym trójkącie. Główny bohater, Aleksandr Saszyn (Konstantin Chabienski) to osobowość telewizyjna, prowadzący popularny talk-show celebryta – podziwiany, kochany i nagradzany. Właśnie odbiera w Petersburgu kolejną nagrodę. Rosję ma u stóp. Czy jest szczęśliwy? Gdyby był, to nie poszedłby nad brzeg Newy, nie przywiązał sobie potężnej statuetki do szyi i nie skoczył do wody. W ostatniej chwili odechciewa mu się jednak spektakularnie umierać i wypływa na powierzchnię. Z wody pomaga mu wydostać się Weronika (Julia Pieriesild) – kobieta po trzydziestce, która ma za sobą nieszczęśliwe małżeństwo i nastoletnią córkę uczącą się w Londynie. Zarabia na życie, oprowadzając turystów po Petersburgu, a w wolnych chwilach – pisze wiersze. Saszę ujmuje jej romantyczna natura i bezpretensjonalność, czyli cechy, których nie posiada już jego żona (Wiktoria Isakowa), psycholog udzielająca w książkach i przez Internet porad wszystkim zagubionym i szukającym szczęścia. Jaką poradę ma dla swojego niewiernego męża?… Piękny melodramat, w którym ciekawy zabieg operatorski sprawia, że uwaga widza cały czas skupiona jest tylko na trojgu najważniejszych postaciach.

 

В одной из песен культовой в Советском Союзе группы Виктора Цоя «Кино» есть строчка: «Любовь – это не шутка». Режиссер Анна Меликян, кажется, приняла эти слова близко к сердцу и с самого начала своей кинокарьеры рассказывает именно об этом – о разных ипостасях любви. В данном случае, о необычном любовном треугольнике. Главный герой, Александр Сашин (Константин Хабенский) – медийная личность, известный ведущий популярного ток-шоу, которым восхищаются, любят и признают. Вся Россия у его ног. Но счастлив ли он? Если бы это было так, то он не пошел бы на берег Невы, не привязал бы к шее тяжелую статуэтку и не прыгнул в воду. Однако в последний момент он передумывает так эффектно умирать и всплывает на поверхность. Выбраться из воды ему помогает Вероника (Юлия Пересильд), женщина за тридцать, пережившая неудачный брак, с дочерью-подростком, которая учится в Лондоне. Она зарабатывает на жизнь туристическими экскурсиями по Петербургу, а в свободные минуты пишет стихи. Сашу захватывает ее романтическая натура и естественность – те черты, которых нет у его жены (Виктория Исакова), психолога, раздающего советы в книгах и интернете всем потерянным и ищущим счастья. Какой совет она даст изменившему ей мужу?.. Красивая мелодрама, в которой интересное операторское решение концертирует внимание зрителя только на трех самых важных персонажах.

Gatunek: 
melodramat
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
94 min
Reżyseria: 
Anna Melikian
Obsada: 
Konstantin Chabienski, Wiktoria Isakowa, Julia Pieriesild