NewsletterFacebook

SPUTNIK: Wierność

ВЕРНОСТЬ

Nigina Sajfułłajewa długo kazała czekać na swój nowy film kinowy. Jej debiut sprzed sześciu lat, dramat psychologiczny „Jak mam na imię”, został (słusznie) obsypany nagrodami. W przypadku „Wierności” może być o to nieco trudniej, głównie z powodu śmiałości obyczajowej obrazu. Choć jurorzy ubiegłorocznego Kinotawru, przyznając dziełu tadżyckiej reżyserki swój laur, to właśnie uznali za walor, pisząc w uzasadnieniu między innymi o „bezgranicznej wierze aktorów w reżysera”. „Wierność” to historia mieszkającego w Kaliningradzie małżeństwa w średnim wieku, ginekolożki Leny (Jewgienija Gromowa) oraz aktora teatralnego Siergieja (Aleksandr Pal), które znalazło się na miłosnym rozdrożu. Codzienna rutyna zabija w nich namiętność, a podejmowane przez kobietę próby dodania ich związkowi pikanterii kończą się niepowodzeniami. W efekcie Lena traci wiarę we własną wartość i aby przekonać się, czy jako kobieta jest jeszcze w stanie rozniecić w mężczyźnie płomień namiętności, decyduje się na krok, który ma poważne konsekwencje nie tylko w jej życiu osobistym, ale i zawodowym. Opowiadając historię Leny i Siergieja, Sajfułłajewa pokazała na ekranie znacznie więcej niż robili to w ostatnich latach inni twórcy rosyjscy, jakby chciała udowodnić, że w Rosji też może powstać film tak śmiały jak „Ostatnie tango w Paryżu” czy „Nimfomanka”.

 

Нигина Сайфуллаева заставила нас долго ждать своего нового фильма. Шесть лет назад ее дебют (психологическая драма «Как меня зовут») был заслуженно осыпан наградами. В случае с «Верностью», повторить такой успех может быть немного сложнее, в основном из-за откровенности картины. Хотя именно это жюри прошлогоднего «Кинотавра» сочли за достоинство и наградили таджикского режиссера, мотивируя свое решение, среди прочего, так: «За безграничную веру актеров в режиссера». «Верность» – это история калининградской пары средних лет: гинеколога Лены (Евгения Громова) и актера театра Сергея (Александр Пал), оказавшихся на перекрестке любовных дорог. Обыденность и рутина убивают их страсть, а попытки Лены оживить их отношения заканчиваются неудачей. В результате Лена теряет веру в собственную привлекательность и, чтобы выяснить, способна ли она как женщина еще разжечь пламя страсти в мужчине, решает пойти на шаг, который имеет серьезные последствия не только для ее личной, но и профессиональной жизни. Рассказывая историю Лены и Сергея, Сайфуллаева показывает на экране гораздо больше, чем другие российские режиссеры за последние годы, будто желая доказать, что в России тоже может появиться столь смелый фильм, как «Последнее танго в Париже» или «Нимфоманка».

Gatunek: 
dramat
Rok produkcji: 
2019
Czas trwania: 
82 min
Reżyseria: 
Nigina Sajfułłajewa
Scenariusz: 
Liubow Mulmienko, Nigina Sajfułłajewa
Obsada: 
Jewgienija Gromowa, Aleksandr Pal, Aleksiej Agranowicz