NewsletterFacebook

SPUTNIK: Wolność

СВОБОДА

Film „Wolność” to czysta motywacja do tworzenia i życia bez granic przytłaczających wolę. To film o każdym, film odzwierciedlający miłość do życia i wszystkiego, co żyje na planecie. Bohaterami filmu są młodzi ludzie, którzy wyszli poza granice norm społecznych. Żyją swoim życiem, nie tracąc indywidualności, tworząc unikalne projekty i przynosząc korzyści światu. Wolni młodzi ludzie, inspirujący doświadczeniem, kreatywnością i podróżami, to oni  swoim przykładem udowodnią, że nie musisz bać się realizować siebie w tym, co Cię interesuje. Natura jest symbolem wolności i źródłem prawdziwej siły człowieka.

 

Фильм «Свобода» – чистая мотивация творить и жить без подавляющих волю границ. Это кино про каждого, кино, отражающее любовь к жизни и всему живому на планете. Герои фильма – молодые люди, вышедшие за рамки и границы общественных установок. Они проживают свою жизнь, не теряя индивидуальности, создавая уникальные проекты и принося пользу миру. Свободные молодые люди, вдохновляющие опытом, творчеством и путешествиями – своим примером докажут, что не нужно бояться реализовывать себя в том, что тебе интересно. Природа же является символом свободы и источником истинной силы человека.

Gatunek: 
dokument
Rok produkcji: 
2021
Czas trwania: 
75 min
Reżyseria: 
Wiktorija Kot, Jekatierina Piltienko