NewsletterFacebook

SPUTNIK: Ziemia Elzy

ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ

Miłość nie wybiera. Zakochują się nastolatkowie i seniorzy. W przypadku tych pierwszych miłość wydaje się czymś naturalnym, ale kiedy rozkwita między tymi drugimi – nierzadko wywołuje konsternację wśród ich bliskich i znajomych. Oparta na sztuce Jarosławy Pulinowicz „Ziemia Elzy” jest właśnie opowieścią o późnej miłości – niecodziennym uczuciu, jakie łączy emerytowanego nauczyciela geografii Leonida (Wieniamin Smiechow) i pochodzącą z rodziny nadwołżańskich Niemców gospodynię domową Elzę (wciela się w nią zmarła 1 września tego roku Irina Pieczernikowa). Zaskoczenie ich związkiem jest tym większe, że Elza poznaje Leonida w dniu pogrzebu swego męża. Córka Olga nie może wybaczyć matce „zdrady”, nie mniej zszokowani są syn i synowa mężczyzny, którym jego ewentualne małżeństwo staje na drodze do realizacji ambitnych planów życiowych. Poddani ostracyzmowi środowiska, seniorzy jednak nie poddają się; walczą o prawo do szczęścia osobistego, chcąc choćby u progu życia poczuć, czym jest prawdziwa miłość. Dotyczy to zwłaszcza Elzy, na której życiorysie bolesne piętno odcisnęła brutalna polityka państwa radzieckiego. Reżyserka Julia Koliesnik przygląda się swoim bohaterom z czułością, ale w żadnym elemencie nie przesładza – w efekcie im bliżej końca, tym bardziej rasowym melodramatem okazuje się „Ziemia Elzy”.

 

 

Сердцу не прикажешь. Влюбляются все: и подростки, и пожилые люди.. В случае первых любовь кажется естественной, но, расцветая между последними, она часто вызывает недоумение у их родственников и друзей. Снятая по одноименной пьесе Ярославы Пулинович, «Земля Эльзы» –  это история о поздней любви о технеобычных чувствах, которые питают друг к другу вышедший на пенсию учитель географии Леонид (его играет Вениамин Смехов) и домохозяйка из семьи поволжских немцев Эльза (ее играет, скончавшаяся 1 сентября этого года, Ирина Печерникова). Их отношения вызывают еще большее удивление, так как Эльза знакомится с Леонидом в день похорон мужа. Дочь Ольга не может простить «измены» матери; не менее потрясены сын и невестка мужчины, возможный брак которого мешает достижению их амбициозных жизненных планов. Однако пожилые люди, подвергшиеся остракизму со стороны окружающих, не сдаются и борются за право на личное счастье, чтобы даже на склоне лет почувствовать, что такое настоящая любовь. Особенно это касается Эльзы, чья жизненная история была болезненно стигматизирована жестокой политикой советского государства. Режиссер Юлия Колесник с нежностью смотрит на своих героев, но ни в одном из аспектов не переслащивает –  чем ближе к концу фильма, тем более драматичным он становится.

Gatunek: 
dramat / melodramat
Rok produkcji: 
2020
Czas trwania: 
108 min
Reżyseria: 
Julia Koliesnik
Scenariusz: 
Julia Koliesnik, Aleksandr Rusakow
Obsada: 
Irina Pieczernikowa, Wieniamin Smiechow, Anna Ukołowa