NewsletterFacebook

Polityka prywatności

Projekt Kino sp. z o.o. będąc administratorem serwisu www.kinoluna.pl gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Serwis Kina Luna nie przechowuje żadnych danych osobowych.

W ramach usługi newslettera, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru kin oraz aktualnych wydarzeń w kinach Luna.

Projekt Kino sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widzów. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony www.kinoluna.pl. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędnydo zakupu lub rezerwacji biletu.

Projekt Kino sp. z o.o. jako administrator serwisu www.kinoluna.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu www.kinoluna.pl, używamy tzw. Ciasteczek (ang. Cookies), tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu www.kinoluna.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Pliki te są wykorzystywane przez system budujący stronę do prawidłowego jej działania oraz są wykorzystywane przy zbieraniu statystyk, które pozwalają na ocenę ruchu na stronie Kina Luna. Pliki wykorzystywane do statystyk zawierają tylko anonimowe dane. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Kina Luna.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.kinoluna.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach www.kinoluna.pl.

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy i wyjaśniamy, co następuje:

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Projekt Kino Sp. z o.o. (operator kina Luna) z siedzibą w Warszawie (00-576) przy ul. Marszałkowskiej 28, NIP: 525-258-50-08, REGON: 147210410

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych (ADO), aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu tych danych?

W sprawie danych osobowych – sposobu ich ochrony, przetwarzania oraz realizacji swoich praw prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: marketing@kinoluna.pl
 • Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny:

Administrator Danych Osobowych, KINO LUNA, ul. Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa

Jak mam cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną Projekt Kino Sp. z.o.o. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe (potrzebne adresy - patrz punkt wyżej: Jak mogę skontaktować się z administratorem moich danych osobowych (ADO).

 

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez Projekt Kino Sp. z o.o. jest legalne.
 

Skąd macie moje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

 • zapisu do Newslettera Luny lub zakupu karty Lunatyka,
 • uczestnictwa w programach edukacyjnych kina Luna
 • przekazania danych osobowych (lub danych firmy) potrzebnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu za zakup usługi realizowanej przez Projekt Kino Sp. z o.o. lub / oraz za zakup towaru sprzedawanego przez Projekt Kino Sp. z .o.o. Takim towarem jest np. bilet do kina lub produkt z baru kinowego.

Dysponujemy Twoimi danymi dlatego, że wyraziłeś na to zgodę.

Zbieramy Twoje dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzamy je zgodnie z prawem i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Jakie moje dane są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych:

a. w przypadku subskrypcji newslettera Kina Luna lub zakupu karty Lunatyka są to następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail (adres poczty elektronicznej),
 • numer telefonu.
 • data urodzenia

b. w przypadku uczestnictwa w programach edukacyjnych Kina Luna bądź darmowych pokazach edukacyjnych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail (adres poczty elektronicznej),
 • numer telefonu.
 • nazwa i adres szkoły.

c. w przypadku chęci otrzymania faktury lub faktury do paragonu za zakupione usługi i towary są to:

 • nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania podatnika lub adres siedziby firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. NIP.

Podane przez Ciebie ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania świadczenia oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W ramach usługi Newslettera kina Luna, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane są do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru oraz opisu wydarzeń organizowanych przez Kino Luna

Do czego będziecie używać moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe – zgodnie z intencją ich przekazania - będziemy wykorzystywać w następującym celu:

 • wysłania Newslettera Kina Luna (w formie wiadomości e-mail) na Twój adres poczty elektronicznej – dotyczy to subskrybentów Newslettera Kina Luna oraz osób, które zakupiły „Kartę Lunatyka” i podały swój adres poczty elektronicznej. Tą drogą przekażemy Ci nasz aktualny repertuar kinowy oraz informację o najważniejszych organizowanych przez nas i naszych partnerów wydarzeniach filmowych i kulturalnych.
 • umożliwienia zakupu „Karty Lunatyka”. Każda „Karta Lunatyka” zawiera swój unikatowy numer – dzięki czemu nie musimy wypisywać na niej Twoich danych. Jeśli jednak zgubisz swoją kartę, będziemy wstanie udostępnić Ci jej duplikat dzięki identyfikacji numeru karty, który jest zamieszczony obok Twoich danych osobowych w formularzu Karty Luna;
 • wysyłania oferty edukacyjnej kina Luna na Twój adres poczty elektronicznej – dotyczy uczestników poprzednich edycji programów edukacyjnych kina Luna oraz darmowych pokazów edukacyjnych;
 • W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Projekt Kino Sp. z o.o. (operator kina Luna) jakim jest wystawienie faktury za zakup usług lub towarów realizowanych i sprzedawanych przez Projekt Kino Sp. z o.o.

Czy mam obowiązek podawania moich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówionych lub zakupionych świadczeń. W przypadku niepodania określonych danych np. niepodania adresu e-mail (poczty elektronicznej) w czasie subskrypcji Newslettera Kina Luna Newsletter ten nie będzie mógł zostać do Ciebie wysłany.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak długo przechowujecie moje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług elektronicznych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Komu udostępniacie moje dane osobowe?

Projekt Kino Sp. z o.o. (operator kina Luna) nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Twoje dane możemy przekazać jedynie naszym pracownikom (np. w celu wystawienia faktury, rejestracji „Karty Lunatyka”); są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będą ich dalej przekazywać bez uzyskania Twojej zgody lub gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies.

Odwiedzam stronę internetową kina Luna www.kinoluna.pl – jak wygląda wasza polityka dotycząca plików cookies?

Strona www.kinoluna.pl używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz niezbędnych do funkcjonowania witryny.

Pliki cookies na stronie internetowej www.kinoluna.pl wykorzystywane są w następujących celach:

 • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania;
 • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   

Jakie mam uprawnienia wobec Projekt Kino Sp. z o.o. (operator kina Luna) w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, udzielnie takiej zgody jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo będę czekać na odpowiedź od Administratora Danych Osobowych (ADO)?

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie (jednego) miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

 • zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
 • zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.
 

DODATKOWE INFORMACJE – w zakresie rekrutacji, wykonywania umów i zbierania danych w innych przypadkach.

REKRUTACJA

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator Danych Osobowych (ADO) oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

REKRUTACJA - dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

Zbieranie danych w innych przypadkach.

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator Danych Osobowych (ADO) zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych oraz kulturalnych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zapewnia ich odpowiednią ochronę.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom oraz placówkom pocztowym.

Administrator Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dniem wejścia w życie aktualnej Polityki jest dzień 24 maja 2018 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres marketing@kinoluna.pl