NewsletterFacebook

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ 2023/2024

Wydarzenie trwa od: 
24 Maj 2023 - 08:00 do 01 Październik 2023 - 23:00

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji oraz analizą psychologiczną do pobrania z naszej strony.

Zapraszamy Państwa na wybrane przez nas cykle filmowe odpowiednie dobrane pod każdą grupę wiekową.

Dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowaliśmy dwa cykle: 

FILMOWI BOHATEROWIE to cykl przedstawiający plejadę wyjątkowych postaci z książek i filmów dla dzieci – inspirujących wzorców kształtujących pożądane postawy, takie jak poczucie własnej wartości, wewnętrzne zmotywowanie, otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie otaczającym nas światem.

FILMOWE PODRÓŻE  to filmy, które pokazują życie rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej również przygotowaliśmy dwa cykle:

KINO WSPÓŁCZESNE  - nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym.

MŁODZI W OBIEKTYWIE - Bohaterowie cyklu „Młodzi w obiektywie” to rówieśnicy uczniów klas 4−6. Na ekranie przeżywają rozmaite przygody i stawiają czoła takim problemom jak: poszukiwanie własnej drogi i akceptacji, próba odnalezienia się w grupie. Przy okazji dowiadują się, jaką wartość mają przyjaźń czy rodzina.

Dla klas 7-8 szkoły podstawowej przygotowaliśmy cykl: 

OD OGLĄDANIA DO CZYTANIA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY , który daje możliwość realizowania treści egzaminacyjnych w oparciu o wybrane filmy. Wychodząc od tematyki filmu omawia motyw, który następnie jest wyszukiwany w lekturze obowiązkowej. Materiały edudkacyjne zawierają arkusze z zadaniami typu egzaminacyjnego (wieloraka odpowiedź, prawda – fałsz, zadanie na dobieranie, krótka odpowiedź, argumentowanie własnego zdania) do lektury obowiązkowej, w której występuje motyw z filmu oraz  dwa tematy dłuższych form wypowiedzi w oparciu o motyw z filmu (rozprawka i opowiadanie).

Dla klas szkoły ponadpodstawowej zaprezentujemy cykl:

WAŻNE TEMATY  polecany jest szczególnie nauczycielom wychowawcom do zbudowania programu godzin wychowawczych, sprzyjając integracji zespołu klasowego, a także czyniąc z podejmowanych w kinie tematów późniejszą okazję do dyskusji na temat wartości i problemów współczesnego świata. Doskonali kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów oraz zachęca do stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań. Cykl uczy myślenia krytycznego, nazywania problemów, kształtowania swoich poglądów i wyrażania emocji, przyczynia się do realizacji działań związanych z wychowaniem do wartości. Cykl jest skierowany jest do uczniów wszystkich roczników szkół ponadpodstawowych.

Projekt NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do projektu można zapisać się używając linku: https://nhef.pl/zapisy